Sử dụng cảnh báo FAQ

Tại sao sử dụng cảnh báo do người dùng tự thiết lập?

Xin lưu ý cảnh báo do người dùng tự thiết lập hoàn toàn khác tín hiệu mua bán từ máy chủ AI. Đây là các cảnh báo được thiết lập theo các quy tắc của riêng bạn, máy chủ DataFeed sẽ gửi push notifications khi điều kiện được thoả mãn. Bạn sẽ không còn phải theo dõi thị trường thường xuyên nữa.

Thiết lập cảnh báo như thế nào?

Bấm nút “Thêm” trong màn hình cảnh báo để thêm mới. Sửa cảnh báo bằng cách

  • Chọn mã
  • Chọn khung thời gian
  • Chọn indicator (hoặc giá/ khối lượng)
  • Chọn hành động. Phụ thuộc vào indicator chọn ở trên, hành động có thể là “cắt” hoặc “quay đầu”
  • Trong trường hợp “cắt”, bạn có thể gõ số, rồi chọn số đó hoặc các indicator trong danh sách

Để xoá cảnh báo bạn có thể vuốt ngang trên cảnh báo. Lưu ý: một số loại cảnh báo chỉ dành cho người dùng trả phí. Các cảnh báo vừa được tạo sẽ được kích hoạt sau khi bạn đóng màn hình cảnh báo, lưu ý máy cần có kết nối mạng để có thể thiết lập được cảnh báo.

Cảnh báo mới: giá chạm Trend

Giá luôn có xu hướng bật lại khá mạnh sau khi chạm đường trend. Quan sát hình sau ta thấy có thể kiếm được lợi nhuận từ đây.

Ví dụ trong trường hợp này ta sẽ đặt cảnh báo “giá cắt Trend” cho mã SPX500 H2. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã có tới 6 lần giá chạm đường trend, và có thể kiếm lãi 5 trong số 6 lần đó. Từ phiên bản 1.0.49 trở đi tất cả cảnh báo về giá, dù khung thời gian là gì đi nữa, sẽ được kích hoạt trong thời gian thực, không đợi đến khi nến (trường hợp này là nến H2) hoàn toàn kết thúc. Như vậy chỉ sau một phút giá chạm trend, bạn sẽ nhận được cảnh báo qua push notification để cân nhắc hành động tiếp theo.

Cảnh báo mới: khối lượng tăng vọt

Từ phiên bản 1.0.49 DataFeed có thêm các cảnh báo về khối lượng. Các cảnh báo về khối lượng tăng vọt sẽ giúp bạn nắm bắt được những thời điểm quan trọng trong giờ giao dịch.

  • “Khối lượng cắt số” : sẽ được kích hoạt khi khối lượng vượt số cho trước.
  • “Khối lượng cắt MA20x3”: sẽ được kích hoạt khi khối lượng vượt 3 lần trung bình khối lượng của 20 nến gần nhất.

Hệ thống sẽ bỏ qua các nến lúc 9:15, 14:30 và 14:45 đối với chứng khoán/ phái sinh Việt Nam.

Previous Post Next Post