Stock & Forex Signal

Accurate, Simple and Fast

Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!

Phân tích thị trường hàng ngày

realtime trade signals/ analytics from AI server

Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?

Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.

We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
Get it on Google Play


App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store

Crazy fast

It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận

Easy to use

Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng

It's safe

Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn

No ads!

Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức

Market alerts

We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch

Very accurate

You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác

DataFeed Documentation/ Tài liệu hướng dẫn

Desktop app/ Ứng dụng máy tính

First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'. Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường: The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.

Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây

Download/ Tải phần mềm

To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
Get it on Google Play

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App StoreUsers who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:

  • DataFeed Tool desktop version 2.23-0321. Please read DataFeed Tool license agreement in the package. Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng kèm theo DataFeed Tool.
  • MetaStockRefresher for MetaStock Professional Offline Mode
  • AmiBroker MetaStock data plugin 32-bit and 64-bit
  • Period_Converter_OptMOD indicator for MT4

    Please note that MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin and MT4 Period Converter indicator are third-party free software and all credit goes to their respective owners

    Xin lưu ý MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin và MT4 Period Converter indicator là các phần mềm miễn phí của bên thứ ba, không thuộc bản quyền của sqlite-crypt.com.

Dữ liệu tổng hợp

28-02-2024 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)

Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HTL 15.90 6.0% 23,200
CNT 21.60 7.4% 39,100
MCO 22.00 9.1% 246,500
LIC 18.60 8.1% 29,700
HVA 7.50 6.7% 44,000
BAF 26.80 6.0% 7,444,200
PTV 4.40 6.8% 10,300
DHM 10.80 6.0% 432,600
RDP 8.66 6.5% 4,155,600
VCB 97.40 6.5% 4,219,900
PXI 3.10 6.5% 432,400
UNI 8.00 7.5% 18,800
PVD 30.80 6.5% 22,282,100
TCD 9.07 6.3% 6,417,800
HC3 21.30 13.6% 30,000
STP 9.60 6.3% 22,200
SFG 13.25 6.4% 69,700

Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
PV2 3.10 -6.5% 240,100
KSQ 3.60 -8.3% 873,000
PDC 5.30 -7.5% 12,900
ST8 11.40 -7.5% 4,793,100
VFG 55.80 -7.5% 133,900

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
CNT 21.60 7.4% 39,100
DHT 27.90 0.7% 167,900
DBD 55.00 0.4% 25,900
PLX 36.20 1.5% 2,210,300
TIG 12.80 3.9% 5,059,100
BAF 26.80 6.0% 7,444,200
PTV 4.40 6.8% 10,300
ITD 9.89 2.5% 35,700
RDP 8.66 6.5% 4,155,600
BFC 27.30 2.9% 623,300
FCM 4.65 3.0% 234,100
VCB 97.40 6.5% 4,219,900
UNI 8.00 7.5% 18,800
PVD 30.80 6.5% 22,282,100

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
PGS 28.50 -4.9% 12,000
HMS 40.70 0.5% 11,200
ABS 5.93 -1.3% 731,900
ST8 11.40 -7.5% 4,793,100
KSV 30.80 -6.2% 30,400

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
VSA 23.00 0.0% 20,500
HPP 63.90 4.5% 13,000
PSW 8.20 1.2% 99,500
VNR 24.30 0.4% 44,000
DHA 50.10 -0.4% 239,800
BSR 20.20 2.0% 13,625,000
CNT 21.60 7.4% 39,100
FUEVN100 16.77 1.0% 206,700
ORS 17.00 2.1% 9,056,300
BSA 19.60 2.0% 15,200
SHA 4.73 1.1% 87,600
OIL 10.10 2.0% 1,862,200
GDT 25.70 1.9% 53,800
FUESSV50 17.97 0.7% 29,900
VSH 49.90 1.8% 62,900
VTJ 3.70 -5.4% 59,100
TTF 4.74 4.0% 7,787,300
S99 10.80 0.9% 664,400
HLC 12.60 0.8% 23,200
HMH 15.40 0.0% 20,400
HNM 9.40 0.0% 92,700
MIG 18.10 1.4% 510,600
PV2 3.10 -6.5% 240,100
PGC 14.40 -1.0% 83,000
LIC 18.60 8.1% 29,700
LBM 43.70 -0.5% 41,000
ISH 23.20 -3.0% 16,000
PVS 37.20 1.9% 12,574,200
L43 2.90 -3.4% 25,400
VNH 2.60 0.0% 282,800
SRT 6.30 3.2% 25,400
PPP 16.90 2.4% 34,100
PLX 36.20 1.5% 2,210,300
BVL 14.50 0.0% 11,400
VNF 8.30 -1.2% 17,400
SCI 13.70 0.0% 322,200
VE1 3.60 5.6% 10,900
BNA 11.90 0.0% 397,400
TIG 12.80 3.9% 5,059,100
TMS 53.00 4.7% 27,700
BAF 26.80 6.0% 7,444,200
NBE 12.60 -2.4% 21,100
VEC 8.50 -3.5% 15,100
NUE 8.80 2.3% 33,900
VGG 36.00 0.3% 31,900
MCH 120.90 4.1% 115,600
VCC 11.40 -5.3% 10,800
EVF 18.80 -1.9% 17,959,700
SMB 36.50 -0.5% 22,800
PXT 4.10 4.9% 155,400
VTV 4.40 0.0% 50,200
DHM 10.80 6.0% 432,600
TID 23.70 0.4% 21,800
SKH 28.80 0.0% 15,400
ACL 13.30 -1.5% 89,700
C92 3.00 0.0% 12,800
RDP 8.66 6.5% 4,155,600
VRE 27.80 5.0% 20,532,400
TPB 20.00 4.3% 25,564,800
PHP 22.60 1.8% 16,000
STC 20.50 -1.0% 29,300
PGN 7.50 -5.3% 21,500
SRC 32.60 3.2% 67,900
HDM 28.40 1.4% 27,300
BFC 27.30 2.9% 623,300
MCG 2.70 0.0% 233,500
FCM 4.65 3.0% 234,100
DPM 34.90 1.0% 5,364,100
VID 5.50 0.2% 30,400
DCM 34.05 1.2% 7,549,100
DPR 35.20 1.1% 1,157,400
HTP 13.40 -5.2% 1,342,700
FMC 47.30 -1.5% 155,900
PVB 21.40 1.9% 718,800
VC9 5.10 0.0% 41,400
DAH 4.35 1.1% 457,100
VCB 97.40 6.5% 4,219,900
DDN 7.80 1.3% 10,200
CLC 38.65 0.0% 15,300
KSQ 3.60 -8.3% 873,000
HD2 28.90 4.5% 43,600
HOM 4.70 0.0% 75,700
IVS 12.10 1.7% 259,500
ICN 41.90 0.5% 13,000
PXI 3.10 6.5% 432,400
ITQ 3.20 0.0% 362,300
DMC 56.90 -0.2% 13,900
PVC 15.10 3.3% 6,042,000
FUESSVFL 20.75 0.9% 897,000
TRA 82.00 0.5% 13,300
PFL 3.00 3.3% 386,700
TNH 21.70 1.4% 1,228,900
PVD 30.80 6.5% 22,282,100
VBC 19.50 0.0% 20,700
PXS 4.40 2.3% 427,000
MVC 13.90 0.0% 205,700
DST 4.20 -2.4% 218,600
BVG 2.40 4.2% 111,900
PDC 5.30 -7.5% 12,900
TCD 9.07 6.3% 6,417,800
NDN 11.70 1.7% 790,100
STH 13.50 0.0% 108,900
SFI 34.00 2.5% 25,000
TDN 11.80 1.7% 236,900
VBA122001 98.60 -0.2% 37,750
PSH 8.39 3.5% 2,757,200
HC3 21.30 13.6% 30,000
STP 9.60 6.3% 22,200
PSD 13.60 -0.7% 80,900
TTN 8.60 -2.3% 82,600
DTG 30.50 3.3% 24,600
DP3 73.00 1.2% 22,900
BTP 18.25 1.4% 483,300
TC6 9.40 1.1% 346,600
SJS 74.80 5.1% 410,700
ABW 10.90 -0.9% 525,800
IDI 12.50 -0.8% 4,684,700
NHH 19.50 3.6% 1,485,700
VNA 20.20 4.5% 13,200
MKP 29.00 0.3% 12,100
REE 61.20 3.4% 1,564,300
TEG 9.10 -1.0% 198,500
YEG 10.90 4.1% 2,903,100
VHC 71.40 1.0% 1,989,400
KHD 7.50 0.0% 97,200
POV 8.70 0.0% 26,500
TMT 14.75 -3.4% 27,400
KSV 30.80 -6.2% 30,400
PBP 11.70 0.9% 12,900
PVO 5.30 0.0% 16,900
HAN 10.20 1.0% 45,400
VFG 55.80 -7.5% 133,900
PAT 101.10 3.3% 95,500
SFG 13.25 6.4% 69,700
NRC 5.20 1.9% 2,455,700
HBS 8.40 -1.2% 104,000
DDV 11.70 2.6% 1,921,300
DBT 12.30 0.0% 56,900
CNG 29.45 1.0% 304,900
GEX 22.55 2.4% 33,257,000
ACG 40.95 5.4% 59,900
TSB 59.50 2.7% 80,100
FID 3.10 0.0% 782,100
LAF 15.90 3.1% 71,000

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
CTF 30.00 0.0% 28,200
DTI 3.40 0.0% 34,500
TKG 7.90 -1.3% 164,200
GDA 24.70 0.0% 21,000
VHE 3.10 0.0% 43,400
CC1 15.30 -0.7% 13,900
MBG 4.80 -2.1% 537,200
HSV 8.10 -2.5% 55,100
HNG 4.16 0.0% 2,678,100
BIG 8.00 -1.3% 45,400
BMC 19.60 0.5% 19,000
VRC 7.89 1.1% 10,900
AGG 24.20 -0.8% 110,500
SRA 3.60 0.0% 18,100

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đỉnh mọi thời đại (breakout)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
FUEVN100 16.77 1.0% 206,700
FUEKIV30 8.34 1.6% 23,100
SHP 33.20 0.9% 16,400
BAF 26.80 6.0% 7,444,200
TPB 20.00 4.3% 25,564,800
BFC 27.30 2.9% 623,300
VCB 97.40 6.5% 4,219,900
VN30F1M 1266.20 2.0% 224,084
SJS 74.80 5.1% 410,700
FUESSV30 15.55 3.1% 23,600
VNIndex 1254.55 1.4% 970,755,990
VN30Index 1265.35 1.4% 312,645,309