Stock & Forex Signal

Accurate, Simple and Fast

Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!

Phân tích thị trường hàng ngày

realtime trade signals/ analytics from AI server

Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?

Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.

We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
Get it on Google Play


App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...

DataFeed app for Windows 3.0.24 (09-05-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.24 (09-05-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store

Crazy fast

It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận

Easy to use

Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng

It's safe

Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn

No ads!

Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức

Market alerts

We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch

Very accurate

You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác

DataFeed Documentation/ Tài liệu hướng dẫn

Desktop app/ Ứng dụng máy tính

First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'. Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường: The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.

Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây

Download/ Tải phần mềm

To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
Get it on Google Play

DataFeed app for Windows 3.0.24 (09-05-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.24 (09-05-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App StoreUsers who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:

  • DataFeed Tool desktop version 2.19-1014. Please read DataFeed Tool license agreement in the package. Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng kèm theo DataFeed Tool.
  • MetaStockRefresher for MetaStock Professional Offline Mode
  • AmiBroker MetaStock data plugin 32-bit and 64-bit
  • Period_Converter_OptMOD indicator for MT4

    Please note that MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin and MT4 Period Converter indicator are third-party free software and all credit goes to their respective owners

    Xin lưu ý MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin và MT4 Period Converter indicator là các phần mềm miễn phí của bên thứ ba, không thuộc bản quyền của sqlite-crypt.com.

Dữ liệu tổng hợp

27-05-2022 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)

Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
TAR 27.50 6.5% 1,708,000
VES 4.60 13.0% 39,200
CEN 11.40 7.9% 642,600
AIC 10.70 7.5% 12,600
HDO 1.40 7.1% 89,700
SDP 2.20 9.1% 220,100
LGL 6.96 6.5% 305,500
CAD 2.10 9.5% 51,300
EVS 32.80 8.8% 111,200
BTS 9.90 8.1% 214,200
SKG 15.55 6.1% 638,700
GGG 8.90 12.4% 58,200
VGS 24.30 7.8% 513,700
ITD 14.65 6.5% 470,700
DQC 28.85 6.4% 410,000
CTP 6.30 6.3% 28,500
PPI 1.70 5.9% 678,800
CDR 7.60 11.8% 11,200
KHB 2.80 10.7% 1,522,600
FRT 132.80 6.3% 1,240,000
SD4 5.60 8.9% 54,000
TNT 11.90 6.3% 366,900
SDU 23.60 8.9% 11,800
ANV 50.80 6.5% 3,188,900
HSL 7.20 6.5% 474,100
PNJ 122.30 6.5% 2,557,300
L45 4.50 8.9% 12,400
ABS 13.90 6.5% 1,167,600
TOP 1.70 5.9% 488,800
HSG 23.20 6.5% 16,149,200
REE 89.60 6.5% 2,630,300
ILA 8.30 9.6% 155,900
KMR 5.97 6.5% 296,400
HVG 3.90 7.7% 1,752,700
DTC 9.10 8.8% 13,800
QBS 4.95 6.5% 1,178,200

Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
G20 1.40 -7.1% 33,200
MAC 9.00 -10.0% 369,500
ATG 3.90 -10.3% 341,000
EFI 2.60 -7.7% 12,100
STL 2.30 -30.4% 30,500
VNF 23.70 -7.2% 11,700
NHP 1.70 -17.6% 747,300
AVF 1.10 -9.1% 1,159,800
CC1 19.70 -6.6% 10,800
S96 1.10 -9.1% 194,300
THD 53.00 -8.5% 224,100
KDM 20.70 -11.1% 86,900
HKB 1.40 -7.1% 94,200
S12 2.50 -32.0% 14,800
STT 3.00 -30.0% 55,200
DDM 4.70 -6.4% 13,300
KHD 8.00 -7.5% 11,500
PVR 3.20 -9.4% 178,500
VIN 43.00 -7.0% 49,700

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HAC 11.00 4.5% 11,600
KDH 42.55 2.6% 1,442,300
PDB 24.50 5.3% 58,400
MSB 20.60 4.1% 2,873,600
TLH 12.85 4.7% 1,043,300
KHP 11.45 2.2% 185,100
E1VFVN30 22.39 2.1% 1,459,700
LGL 6.96 6.5% 305,500
TIG 17.60 3.4% 401,100
SKG 15.55 6.1% 638,700
NAF 15.60 2.9% 129,300
VGS 24.30 7.8% 513,700
ITD 14.65 6.5% 470,700
DPG 57.00 3.9% 805,200
EVF 11.80 0.4% 176,800
ACL 26.70 3.4% 589,600
DQC 28.85 6.4% 410,000
CTP 6.30 6.3% 28,500
DRI 13.10 3.1% 383,700
CMG 60.80 3.0% 52,700
ADG 47.20 1.9% 98,400
ELC 19.30 1.6% 420,500
TNT 11.90 6.3% 366,900
HAG 9.41 3.5% 13,695,700
LTG 38.20 5.0% 511,700
SDU 23.60 8.9% 11,800
ITA 12.15 1.2% 6,146,400
ABS 13.90 6.5% 1,167,600
TIP 29.40 1.9% 118,600
HSG 23.20 6.5% 16,149,200
LMH 7.60 5.3% 1,621,500
ILA 8.30 9.6% 155,900
PAN 23.30 4.7% 2,051,900
DTC 9.10 8.8% 13,800

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
RIC 14.00 -5.7% 14,600
PVE 4.90 -4.1% 101,200
S12 2.50 -32.0% 14,800

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo tuần

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
BSR 23.90 0.4% 7,950,000
MAC 9.00 -10.0% 369,500
FUEVFVND 28.70 4.2% 3,166,100
PVS 28.20 -0.7% 9,976,300
KDC 54.60 0.0% 1,795,500
AMV 10.70 -1.9% 1,096,200
MWG 146.70 5.2% 2,550,700
DGW 127.00 4.0% 696,400
FRT 132.80 6.3% 1,240,000
PNJ 122.30 6.5% 2,557,300
FPT 111.80 5.5% 3,878,400
VHC 102.50 0.5% 2,673,700

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo tuần

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
KOS 33.65 -0.7% 198,000
PVE 4.90 -4.1% 101,200
S12 2.50 -32.0% 14,800
HSM 20.20 -1.5% 60,600

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
TDP 25.40 1.0% 128,600
DBC 26.20 3.4% 4,686,100
VES 4.60 13.0% 39,200
FIC 30.00 3.3% 32,800
HMH 21.10 5.2% 19,800
CCR 20.30 3.9% 13,400
VHL 25.00 1.6% 18,700
TMS 93.00 0.0% 85,000
MED 26.00 0.0% 22,000
EVS 32.80 8.8% 111,200
VGS 24.30 7.8% 513,700
MCF 9.30 0.0% 18,700
GMC 22.50 3.1% 11,300
FOC 138.00 1.4% 14,200
C92 5.60 0.0% 37,200
VID 9.75 -1.5% 190,500
DVP 57.60 1.4% 72,600
DDN 15.40 3.2% 43,800
SD4 5.60 8.9% 54,000
LIX 43.50 -2.5% 39,200
NOS 2.90 3.4% 317,900
TTA 14.10 -0.4% 944,500
SDU 23.60 8.9% 11,800
HSL 7.20 6.5% 474,100
PNJ 122.30 6.5% 2,557,300
PXS 5.11 -1.2% 1,671,900
PNT 7.50 0.0% 20,000
REE 89.60 6.5% 2,630,300
YEG 16.25 -2.2% 685,700
ILA 8.30 9.6% 155,900
DTC 9.10 8.8% 13,800
CDC 17.60 -1.1% 147,700
HAI 3.00 -5.7% 8,988,900
EIB 34.10 4.7% 569,900
VIN 43.00 -7.0% 49,700

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
ICF 2.70 3.7% 25,300
B82 1.40 0.0% 16,000
VNR 23.90 1.7% 12,300
HTT 2.10 4.8% 72,400
VAT 2.60 3.8% 103,000
ICT 16.40 0.0% 29,300
QTP 16.50 0.6% 198,100
MHC 8.14 -0.1% 122,800
LCS 2.60 0.0% 49,100
PVA 2.10 -4.8% 74,100
NTP 45.50 -0.7% 25,800
SD5 10.30 0.0% 20,800
PVI 50.20 -0.6% 54,200
VOC 18.80 -2.1% 27,100
VLB 34.90 1.7% 12,500
S99 13.10 -0.8% 80,000
V15 1.10 0.0% 45,500
TIS 9.50 2.1% 31,100
C32 26.80 1.7% 36,600
TCO 12.50 -0.4% 28,400
TS4 3.20 0.0% 14,600
SPP 1.30 0.0% 283,200
KSH 1.80 0.0% 1,010,800
V21 8.10 -3.7% 21,200
DID 6.70 1.5% 11,700
AAM 12.40 1.6% 16,400
PSG 3.20 0.0% 38,700
HND 17.20 0.6% 11,500
EVF 11.80 0.4% 176,800
DNP 20.10 -4.5% 12,200
TV2 48.35 0.3% 50,300
TID 39.90 -0.5% 45,700
BOT 8.40 0.0% 204,400
VST 4.90 -2.0% 161,200
EVG 8.12 0.0% 81,300
PHP 20.20 0.5% 10,300
AAS 24.40 0.0% 50,200
V11 1.40 0.0% 10,300
L44 1.40 0.0% 18,400
KSD 8.40 1.2% 13,000
MCG 5.00 0.0% 177,300
FDG 1.10 0.0% 130,900
NDF 1.70 0.0% 96,200
AGF 3.80 0.0% 13,200
ALV 7.70 -2.6% 15,100
SVN 7.00 1.4% 40,500
DPS 1.40 0.0% 467,700
TDM 35.80 0.0% 47,800
VC9 13.60 -0.7% 30,400
ATB 1.50 0.0% 77,500
VNE 11.80 0.4% 126,100
UDJ 14.00 0.0% 17,600
STK 55.70 0.0% 14,100
PTC 14.70 -0.3% 53,600
IBC 20.10 -0.5% 19,000
ATA 3.30 0.0% 25,500
DXP 16.60 1.2% 32,800
HMC 28.25 0.4% 26,500
FDC 25.50 0.0% 10,700
DRC 30.15 -1.8% 332,200
DTA 12.40 0.4% 12,700
TNH 39.20 0.0% 155,900
TDH 8.10 0.0% 77,300
CRC 8.01 -1.1% 55,000
HSI 2.40 -4.2% 12,600
NDN 14.00 0.7% 170,100
CIG 9.06 0.1% 118,100
PXM 1.40 0.0% 83,500
DVN 19.00 -0.5% 68,900
NTB 1.40 0.0% 82,700
C47 15.65 0.6% 141,500
SJS 72.40 0.6% 10,800
GTT 1.10 0.0% 579,400
TLG 42.90 1.2% 17,000
SFG 16.30 3.1% 10,400
CSC 70.90 0.3% 18,200
TDT 10.20 0.0% 12,400
PXL 11.00 0.0% 145,300

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đỉnh mọi thời đại (breakout)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
ANV 50.80 6.5% 3,188,900

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đáy mọi thời đại (breakdown)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
FLC 5.97 -3.9% 26,991,500
PXS 5.11 -1.2% 1,671,900
HAI 3.00 -5.7% 8,988,900