Stock & Forex Signal

Accurate, Simple and Fast

Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!

Phân tích thị trường hàng ngày

realtime trade signals/ analytics from AI server

Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?

Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.

We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
Get it on Google Play


App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store

Crazy fast

It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận

Easy to use

Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng

It's safe

Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn

No ads!

Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức

Market alerts

We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch

Very accurate

You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác

DataFeed Documentation/ Tài liệu hướng dẫn

Desktop app/ Ứng dụng máy tính

First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'. Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường: The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.

Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây

Download/ Tải phần mềm

To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
Get it on Google Play

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App StoreUsers who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:

  • DataFeed Tool desktop version 2.23-0321. Please read DataFeed Tool license agreement in the package. Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng kèm theo DataFeed Tool.
  • MetaStockRefresher for MetaStock Professional Offline Mode
  • AmiBroker MetaStock data plugin 32-bit and 64-bit
  • Period_Converter_OptMOD indicator for MT4

    Please note that MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin and MT4 Period Converter indicator are third-party free software and all credit goes to their respective owners

    Xin lưu ý MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin và MT4 Period Converter indicator là các phần mềm miễn phí của bên thứ ba, không thuộc bản quyền của sqlite-crypt.com.

Dữ liệu tổng hợp

17-04-2024 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)

Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
SMC 11.40 6.1% 2,997,400
HAV 5.50 12.7% 20,800
VNP 12.80 6.3% 63,000
OGC 6.00 6.5% 583,900
QCG 16.70 6.3% 1,396,300
CAG 7.90 8.9% 38,500
CTP 4.00 7.5% 78,400
KPF 3.11 6.4% 139,500
TDS 21.00 6.2% 14,800
DMN 7.30 12.3% 15,800
HTP 13.60 8.1% 2,642,500
CLC 41.00 6.1% 42,000
BIG 9.20 7.6% 286,900
TDH 3.75 5.9% 660,300
PSH 4.69 6.4% 20,084,700
SVD 2.66 6.4% 105,100
AAV 3.30 9.1% 722,100
VFG 61.30 6.5% 17,100
QBS 1.40 6.4% 1,485,800

Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
NSH 5.60 -10.7% 231,800
GND 26.50 -17.0% 11,700
ONE 5.60 -10.7% 16,000
HMR 18.50 -10.8% 110,100
VC7 11.60 -6.9% 1,022,400
DPG 46.35 -7.4% 1,216,400
DCL 26.00 -6.9% 394,300
MTA 3.80 -10.5% 61,000
VHG 2.10 -9.5% 578,100
SKV 40.00 -10.0% 50,700
MCG 2.40 -8.3% 16,000
NXT 12.50 -14.4% 84,100
BSI 53.50 -6.5% 871,500
DTA 4.26 -6.6% 45,000
PVC 14.20 -7.0% 2,717,900
FTS 53.10 -7.3% 1,645,000
DVG 2.50 -8.0% 1,170,100
DXV 5.61 -7.5% 13,400
BVS 32.60 -6.7% 767,500
SDA 5.20 -7.7% 60,300
CET 6.00 -10.0% 10,600
DTC 3.80 -10.5% 15,300

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
GDT 26.30 3.6% 16,300
SMC 11.40 6.1% 2,997,400
MCH 138.90 0.6% 78,100
CAG 7.90 8.9% 38,500
HTP 13.60 8.1% 2,642,500
CLC 41.00 6.1% 42,000
VFG 61.30 6.5% 17,100

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HDB 23.00 -2.2% 8,715,000
APG 14.50 -3.4% 200,500
BMP 113.20 -3.3% 306,700
SHA 4.40 -4.1% 25,300
SD5 7.30 -2.7% 17,400
PGS 29.00 -5.5% 41,800
E1VFVN30 21.06 -3.1% 1,470,900
VRG 31.00 -2.3% 25,500
MWG 49.40 -1.0% 6,951,200
HVN 15.95 -3.4% 2,445,000
DHM 9.80 -3.1% 16,500
SGT 11.85 -1.3% 17,900
NXT 12.50 -14.4% 84,100
GMH 9.79 -0.6% 81,800
OCH 6.40 -1.6% 20,000
CMG 44.15 -3.9% 683,500
SWC 25.60 -2.0% 41,700
MBB 23.10 -3.5% 23,979,900
VC3 28.30 -2.8% 696,200
CTG 32.70 -4.1% 19,095,700
VTO 10.55 -1.4% 251,700

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
CNT 19.70 -1.5% 29,800
FUEDCMID 11.50 0.0% 384,200
VE9 1.90 5.3% 86,800
BSA 22.90 1.7% 16,500
SD2 4.20 0.0% 13,900
NSH 5.60 -10.7% 231,800
PGS 29.00 -5.5% 41,800
FUEVFVND 29.18 -1.3% 9,140,300
SMC 11.40 6.1% 2,997,400
GND 26.50 -17.0% 11,700
VLB 31.00 -4.5% 179,700
HDA 4.20 -4.8% 43,000
HAV 5.50 12.7% 20,800
CST 25.30 -2.4% 288,900
PVG 8.30 -2.4% 125,000
VTD 8.00 2.5% 105,100
VNP 12.80 6.3% 63,000
TMS 57.00 -1.8% 26,400
VTA 4.40 0.0% 18,100
HND 14.40 2.8% 41,100
PCH 9.90 2.0% 158,700
DCL 26.00 -6.9% 394,300
CAG 7.90 8.9% 38,500
FOC 75.20 -0.1% 14,600
VN30F2M 1211.00 -2.0% 51,453
PPC 13.45 3.3% 320,100
MTA 3.80 -10.5% 61,000
VTB 9.94 0.0% 23,300
SKV 40.00 -10.0% 50,700
VIF 16.90 2.4% 10,900
KSD 3.30 0.0% 13,500
HTP 13.60 8.1% 2,642,500
SD6 3.60 0.0% 55,100
VMC 7.60 0.0% 14,800
SWC 25.60 -2.0% 41,700
VCR 24.00 2.5% 93,700
CLC 41.00 6.1% 42,000
GMD 80.50 2.6% 3,455,800
LHC 47.50 0.2% 106,200
HAX 15.30 2.0% 1,353,700
DVG 2.50 -8.0% 1,170,100
CHP 29.60 -0.8% 69,900
VBC 20.00 2.0% 10,900
TDH 3.75 5.9% 660,300
XMC 7.30 2.7% 62,500
PSH 4.69 6.4% 20,084,700
CLH 24.40 -3.3% 34,600
SZB 39.20 -0.8% 29,000
HPD 25.00 1.2% 12,500
SC5 20.00 0.0% 10,800
LPB 20.10 3.2% 15,295,600
DTC 3.80 -10.5% 15,300
CNG 31.95 -4.9% 1,595,400

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
WSS 5.70 0.0% 21,100
SBS 6.60 -4.5% 758,400
PHC 6.13 -0.8% 47,800
MHC 8.91 -0.7% 108,400
HID 2.70 0.0% 27,900
FCN 13.75 -1.5% 667,000
CLX 13.60 0.0% 15,100
MIG 16.80 -0.6% 57,600
PLP 4.42 -0.7% 24,900
TKG 5.50 -1.8% 33,400
GDA 22.10 -1.8% 10,500
VOS 10.20 -2.0% 535,700
LGL 3.42 0.3% 35,300
SCI 12.80 2.3% 22,300
HLD 26.90 -0.4% 21,600
C69 6.70 0.0% 171,700
SGR 19.90 -0.5% 10,100
NED 7.30 -1.4% 44,800
JVC 3.22 -0.9% 133,400
NAF 16.90 1.8% 57,300
CSM 15.70 -1.9% 12,200
PIV 2.10 4.8% 32,800
VTV 5.70 0.0% 25,900
DHM 9.80 -3.1% 16,500
BOT 2.70 -3.7% 247,400
RDP 5.17 0.2% 219,100
SGP 18.80 -0.5% 10,100
DSC 22.30 -3.1% 78,600
MPC 16.00 -1.3% 40,200
CRE 8.23 -3.0% 198,900
FCM 4.11 0.0% 29,000
LIG 3.60 0.0% 205,900
HSV 4.70 2.1% 95,300
VGT 11.70 -2.6% 165,400
FMC 49.00 3.2% 30,400
TS3 5.00 2.0% 10,300
CKG 20.00 0.7% 22,600
EVE 14.00 -1.4% 20,100
AGM 4.65 -1.5% 117,200
PAS 3.80 0.0% 77,600
TLD 4.29 0.0% 27,600
TNT 5.25 -2.1% 193,900
HHP 9.70 -1.0% 58,100
PXI 2.70 -3.7% 37,900
NBB 23.40 0.4% 17,800
ITQ 2.90 0.0% 129,700
HCD 9.76 0.0% 273,900
VNB 9.90 -3.0% 49,500
SAV 15.25 -0.3% 15,600
FUESSVFL 19.60 -1.1% 143,200
VCS 61.90 0.2% 69,100
HII 5.50 1.1% 46,800
TCD 6.51 -1.4% 822,200
NDN 10.10 0.0% 123,400
VRC 10.85 -2.8% 24,500
BTP 14.10 0.0% 43,900
SAB 54.00 -1.5% 364,800
NHH 16.40 0.3% 301,900
ST8 7.98 -3.3% 388,300
SCJ 3.70 -2.7% 20,100
YEG 9.36 -1.3% 425,900
BKG 4.22 -0.5% 306,000
KMR 3.40 -1.5% 21,600
HPX 6.30 -1.7% 1,648,200
FID 2.20 0.0% 45,200

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đỉnh mọi thời đại (breakout)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HAV 5.50 12.7% 20,800

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đáy mọi thời đại (breakdown)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
CVN 2.80 -3.6% 211,000
HDA 4.20 -4.8% 43,000
DRH 3.93 -0.5% 555,900
VHG 2.10 -9.5% 578,100
BTN 2.60 -3.8% 21,600
AFX 8.40 -1.2% 128,000
DVG 2.50 -8.0% 1,170,100