Stock & Forex Signal

Accurate, Simple and Fast

Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!

Phân tích thị trường hàng ngày

realtime trade signals/ analytics from AI server

Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?

Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.

We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
Get it on Google Play


App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...

DataFeed app for Windows 3.0.24 (09-05-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.24 (09-05-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store

Crazy fast

It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận

Easy to use

Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng

It's safe

Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn

No ads!

Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức

Market alerts

We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch

Very accurate

You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác

DataFeed Documentation/ Tài liệu hướng dẫn

Desktop app/ Ứng dụng máy tính

First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'. Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường: The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.

Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây

Download/ Tải phần mềm

To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
Get it on Google Play

DataFeed app for Windows 3.0.24 (09-05-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.24 (09-05-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App StoreUsers who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:

  • DataFeed Tool desktop version 2.19-1014. Please read DataFeed Tool license agreement in the package. Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng kèm theo DataFeed Tool.
  • MetaStockRefresher for MetaStock Professional Offline Mode
  • AmiBroker MetaStock data plugin 32-bit and 64-bit
  • Period_Converter_OptMOD indicator for MT4

    Please note that MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin and MT4 Period Converter indicator are third-party free software and all credit goes to their respective owners

    Xin lưu ý MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin và MT4 Period Converter indicator là các phần mềm miễn phí của bên thứ ba, không thuộc bản quyền của sqlite-crypt.com.

Dữ liệu tổng hợp

24-06-2022 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)

Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
PDB 15.00 8.7% 32,700
SCL 10.00 9.0% 30,200
TTL 14.60 6.2% 16,800
VKC 5.10 7.8% 925,400
HDA 11.40 8.8% 1,139,900
PV2 3.70 8.1% 76,200
V15 1.00 10.0% 131,600
HHG 2.90 6.9% 305,600
LCM 2.71 6.3% 153,900
OGC 10.45 6.5% 67,600
ROS 2.63 6.5% 7,103,200
CSM 18.10 5.8% 206,300
PVE 4.20 9.5% 89,000
TID 33.00 7.6% 166,300
EVG 6.22 6.4% 306,800
CMI 2.50 12.0% 16,800
AMD 3.00 6.3% 3,171,500
FLC 4.63 6.5% 4,121,100
L44 1.20 8.3% 85,400
BII 3.80 7.9% 1,630,300
DXS 16.35 6.4% 137,800
PAS 9.00 7.8% 2,260,400
DCT 1.60 12.5% 53,100
HHP 10.10 5.9% 54,500
HMC 16.35 6.4% 148,600
FDC 25.75 6.4% 57,400
HCD 8.39 5.7% 688,600
FTS 32.50 6.5% 331,100
L45 4.10 12.2% 12,800
DDM 4.20 9.5% 12,200
CIG 5.45 6.4% 24,000
HTN 28.00 6.4% 81,100
TTN 12.80 11.7% 24,000
SDA 12.50 8.0% 280,800
SDH 1.80 11.1% 32,900
YEG 21.80 6.4% 265,000
AAV 8.10 8.6% 241,400
HDC 36.35 6.5% 1,846,200
ABC 8.50 9.4% 13,900
SAM 11.65 6.4% 2,243,300
HAI 2.38 6.3% 2,653,500
PXL 8.70 5.7% 239,300

Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
B82 1.10 -9.1% 57,500
G20 1.00 -10.0% 193,100
VAT 1.60 -12.5% 420,900
CTX 7.30 -8.2% 25,600
PVA 1.20 -16.7% 10,400
EFI 2.10 -9.5% 27,300
HNM 6.90 -13.0% 40,300
VNH 3.00 -6.7% 15,300
SPP 0.90 -11.1% 175,200
NHP 1.10 -9.1% 410,700
DCS 1.60 -12.5% 1,047,100
PVY 1.80 -16.7% 13,900
GGG 6.80 -17.6% 13,000
SJC 1.40 -7.1% 19,700
L12 5.50 -9.1% 10,700
CTP 5.60 -7.1% 14,600
V11 1.00 -10.0% 57,900
PPI 1.20 -8.3% 718,600
DSC 12.90 -7.0% 22,200
KDM 13.80 -10.9% 10,900
FDG 0.80 -12.5% 369,600
KHB 2.50 -8.0% 1,157,500
AGF 3.00 -10.0% 11,600
PVX 3.70 -13.5% 5,866,800
ALV 5.30 -15.1% 22,700
DPS 1.00 -10.0% 1,011,200
OCH 8.00 -10.0% 738,900
CLG 1.20 -16.7% 261,800
L62 3.80 -7.9% 13,700
AGM 26.00 -6.7% 252,500
NOS 1.70 -17.6% 111,800
ACM 1.40 -7.1% 293,000
TOP 1.40 -7.1% 48,000
PXM 1.10 -9.1% 63,100
HVG 3.00 -10.0% 2,349,100
MPT 1.40 -7.1% 631,500

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
SCL 10.00 9.0% 30,200
PV2 3.70 8.1% 76,200
VOS 15.60 1.3% 1,069,100
OPC 56.80 0.7% 26,300
TID 33.00 7.6% 166,300
AMD 3.00 6.3% 3,171,500
FLC 4.63 6.5% 4,121,100
BII 3.80 7.9% 1,630,300
SDD 4.20 4.8% 203,100
DXS 16.35 6.4% 137,800
ELC 16.00 5.3% 259,700
VNG 11.00 2.7% 50,900
HHP 10.10 5.9% 54,500
HCD 8.39 5.7% 688,600
FTS 32.50 6.5% 331,100
TTN 12.80 11.7% 24,000
ACV 80.00 4.1% 68,900
SBV 14.20 0.7% 51,000
AAV 8.10 8.6% 241,400
HDC 36.35 6.5% 1,846,200
HAI 2.38 6.3% 2,653,500
DBT 11.80 2.1% 11,000
PCG 7.00 1.4% 34,700

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
EID 19.80 -1.0% 16,500
CLC 35.00 -4.4% 25,500
NVL 74.00 -1.2% 3,884,600

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo tuần

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
SSB 31.20 1.0% 2,067,000
LMH 9.40 5.3% 1,185,800

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo tuần

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
PVS 24.00 -2.9% 5,805,000
PPH 30.10 -2.7% 16,400
VSC 44.30 -2.3% 254,800
HAH 72.10 -1.4% 677,200
HMC 16.35 6.4% 148,600
PVC 17.00 0.0% 837,800
PVD 17.00 -1.2% 5,292,300
VCA 15.00 -2.3% 12,700
SCS 156.40 0.1% 11,400
VHC 90.00 -4.0% 959,000

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
FUEMAV30 14.55 -0.3% 60,500
SHA 5.42 3.1% 100,400
PTI 70.00 -1.4% 16,600
HVT 51.00 -1.6% 37,000
MLS 16.60 3.0% 18,900
SID 11.90 0.8% 39,000
OPC 56.80 0.7% 26,300
CSM 18.10 5.8% 206,300
VND 17.20 1.5% 26,591,800
MCM 43.80 -0.5% 44,300
EVG 6.22 6.4% 306,800
HEJ 24.30 -0.8% 17,000
DSC 12.90 -7.0% 22,200
EID 19.80 -1.0% 16,500
L62 3.80 -7.9% 13,700
APF 69.50 2.2% 67,500
PAS 9.00 7.8% 2,260,400
TNT 7.20 3.7% 569,800
TKC 6.70 -3.0% 156,000
FDC 25.75 6.4% 57,400
HCD 8.39 5.7% 688,600
TRA 94.00 0.0% 71,000
ICG 8.40 4.8% 11,600
NDN 10.70 3.7% 1,625,400
HNA 15.50 0.0% 30,200
HSA 41.00 0.0% 20,100
SBH 42.00 0.0% 24,300
SAM 11.65 6.4% 2,243,300
TIN 18.60 0.0% 34,400

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
SJD 17.80 0.3% 28,800
ICF 2.60 0.0% 20,000
VNR 24.10 0.0% 15,900
QTP 15.70 0.6% 119,700
CTD 52.00 0.4% 144,300
ATG 3.10 0.0% 222,000
LCS 2.30 4.3% 14,100
PVV 3.40 0.0% 266,400
PVI 48.80 -0.8% 15,100
VGI 24.30 -2.1% 176,000
ASP 6.46 1.2% 38,600
VMI 1.20 0.0% 107,700
E1VFVN30 20.79 0.2% 260,800
PLP 7.34 -0.3% 143,700
VFS 15.60 -0.6% 16,600
TIS 7.70 1.3% 16,900
C32 25.20 0.8% 10,500
BCA 9.10 1.1% 48,500
PBC 15.80 -0.6% 13,500
PXA 1.30 0.0% 31,600
HAP 6.68 -1.5% 96,900
CST 14.30 -0.7% 47,600
TS4 3.00 3.3% 13,200
SDP 1.80 0.0% 85,800
PVP 11.20 -2.7% 33,300
PVG 10.10 0.0% 122,300
CAD 1.70 0.0% 35,900
AVF 0.90 0.0% 981,900
SKG 14.00 -0.7% 95,100
PPH 30.10 -2.7% 16,400
PSG 2.70 3.7% 48,300
PIV 1.60 0.0% 27,900
PXT 4.00 -5.0% 36,600
DHM 10.20 0.0% 48,200
DS3 5.30 1.9% 17,000
VST 4.20 -4.8% 28,800
VRE 27.55 -1.8% 974,300
TPB 26.00 -1.9% 906,300
KPF 10.90 0.5% 22,300
MSH 51.60 -2.7% 41,000
NDF 1.40 0.0% 96,900
TVD 14.20 0.0% 95,600
DPM 52.80 -0.4% 1,542,600
DPR 74.80 0.3% 100,300
PVB 15.20 -1.3% 18,800
ATB 1.40 0.0% 116,400
BCM 62.30 -1.6% 36,900
DGT 15.50 -4.5% 13,700
LSS 9.30 -2.2% 139,300
AFX 14.80 -1.4% 10,400
VPB 28.15 -1.1% 3,607,300
VSC 44.30 -2.3% 254,800
LHG 31.50 -2.5% 176,800
THT 11.80 1.7% 22,900
HAH 72.10 -1.4% 677,200
TTA 12.00 1.7% 164,200
ATA 2.70 3.7% 31,300
PXI 2.90 -3.4% 79,000
HAR 4.80 0.0% 144,000
HAX 18.85 -2.4% 130,500
PTB 64.00 1.4% 52,100
FUESSVFL 15.70 1.1% 13,800
DVG 8.60 -1.2% 167,300
TCL 36.00 2.9% 26,200
STH 9.70 -1.0% 41,100
TDN 12.10 0.0% 27,900
TIP 24.30 3.3% 40,400
GHC 27.60 -0.7% 11,900
BVS 18.10 1.1% 64,600
C47 12.30 1.6% 40,000
SD9 7.90 0.0% 22,900
PBP 10.10 0.0% 13,100
ILA 5.90 -1.7% 13,300
KMR 4.37 0.0% 49,400
PVR 2.20 -4.5% 139,600
CNG 37.00 -0.9% 80,700
TDT 9.90 1.0% 18,200

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đỉnh mọi thời đại (breakout)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
APF 69.50 2.2% 67,500