Stock & Forex Signal

Accurate, Simple and Fast

Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!

Phân tích thị trường hàng ngày

realtime trade signals/ analytics from AI server

Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?

Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.

We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
Get it on Google Play


App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...

DataFeed app for Windows 3.0.16 (20-11-2021) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.16 (20-11-2021) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store

Crazy fast

It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận

Easy to use

Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng

It's safe

Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn

No ads!

Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức

Market alerts

We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch

Very accurate

You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác

DataFeed Documentation/ Tài liệu hướng dẫn

Desktop app/ Ứng dụng máy tính

First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'. Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường: The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.

Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây

Download/ Tải phần mềm

To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
Get it on Google Play

DataFeed app for Windows 3.0.16 (20-11-2021) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.16 (20-11-2021) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App StoreUsers who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:

  • DataFeed Tool desktop version 2.19-1014. Please read DataFeed Tool license agreement in the package. Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng kèm theo DataFeed Tool.
  • MetaStockRefresher for MetaStock Professional Offline Mode
  • AmiBroker MetaStock data plugin 32-bit and 64-bit
  • Period_Converter_OptMOD indicator for MT4

    Please note that MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin and MT4 Period Converter indicator are third-party free software and all credit goes to their respective owners

    Xin lưu ý MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin và MT4 Period Converter indicator là các phần mềm miễn phí của bên thứ ba, không thuộc bản quyền của sqlite-crypt.com.

Dữ liệu tổng hợp

27-01-2022 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)

Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
CNT 24.00 16.2% 45,000
DCF 27.30 12.1% 11,200
RCL 25.50 9.0% 65,500
SEA 48.00 10.8% 87,600
VMG 8.00 6.3% 11,200
PPH 33.30 9.9% 85,800
HDM 27.90 12.9% 14,200
TGG 15.60 6.4% 2,121,000
BSI 36.45 6.4% 386,500
MIC 10.60 5.7% 16,500
PTC 42.55 6.5% 417,900
FTS 48.45 6.5% 345,700
HTG 40.00 12.5% 309,500
HSM 18.80 12.2% 20,000
DDV 18.20 6.6% 582,800

Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
PVL 10.00 -7.0% 1,323,000
PDB 21.10 -9.0% 32,900
HID 8.05 -7.5% 1,438,500
FCN 21.30 -7.3% 3,031,600
KHP 13.20 -7.2% 573,700
DL1 9.60 -10.4% 1,874,700
LDG 15.20 -7.2% 6,956,500
LCM 5.23 -7.5% 98,100
CEO 62.00 -10.5% 5,727,600
ROS 6.79 -7.5% 27,048,500
JVC 7.32 -7.4% 2,651,100
VGS 28.80 -11.1% 757,100
DPG 57.90 -7.4% 376,200
QCG 11.30 -7.1% 1,117,100
DRH 22.55 -7.3% 679,800
CTC 6.90 -7.2% 226,700
C92 7.80 -10.3% 18,200
VHG 8.30 -10.8% 4,828,200
L18 59.30 -7.9% 168,300
PLC 40.80 -11.0% 2,520,900
VSE 10.00 -10.0% 42,300
CTI 19.80 -6.6% 1,193,200
SPC 17.90 -30.7% 28,400
EIN 12.30 -8.9% 29,600
CII 27.45 -7.5% 10,495,500
LHC 151.20 -11.1% 16,400
L14 380.00 -6.8% 93,600
PXI 5.35 -7.5% 370,400
HAR 7.71 -7.4% 1,281,400
NBB 29.70 -7.4% 1,449,700
SJM 7.60 -18.4% 82,600
AME 11.80 -7.6% 21,100
VPH 13.40 -7.5% 944,900
ITC 15.40 -7.1% 576,600
DXV 6.05 -7.4% 185,600
HU3 8.00 -7.5% 17,800
CIG 8.35 -7.4% 66,200
TIP 57.20 -7.5% 294,000
FTM 5.11 -7.4% 159,400
QBS 5.12 -7.4% 1,086,600
DIG 79.10 -7.5% 3,013,300
VIN 18.20 -15.4% 11,000

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
CMS 32.00 3.8% 170,400
ILC 9.10 1.1% 20,000
BVH 53.80 1.5% 722,200
PPH 33.30 9.9% 85,800
GEG 23.80 3.4% 950,300
VNM 83.10 4.1% 2,039,000
PAS 20.70 5.3% 2,036,500
REE 67.40 3.7% 534,800
VDS 35.20 2.7% 251,600

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
TIX 33.00 -4.4% 16,400
LHC 151.20 -11.1% 16,400
TIP 57.20 -7.5% 294,000
PSD 32.30 -3.1% 37,800
AGG 44.05 -4.5% 336,600
VIN 18.20 -15.4% 11,000

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
TIX 33.00 -4.4% 16,400
BMP 59.60 1.0% 203,700
VSH 28.30 1.1% 85,400
RCL 25.50 9.0% 65,500
E1VFVN30 25.58 0.3% 2,579,400
PEG 8.60 0.0% 21,100
WSB 52.30 3.4% 59,000
SEA 48.00 10.8% 87,600
ILC 9.10 1.1% 20,000
BIC 28.90 1.6% 370,000
BNA 42.80 4.2% 923,000
EVS 38.30 0.0% 955,600
MSH 74.50 -0.5% 163,800
HDM 27.90 12.9% 14,200
BDG 44.00 0.5% 13,000
PLC 40.80 -11.0% 2,520,900
TGG 15.60 6.4% 2,121,000
BSQ 26.20 -0.8% 20,500
SPC 17.90 -30.7% 28,400
NCS 23.60 0.4% 10,600
HTG 40.00 12.5% 309,500
DSN 47.40 -1.2% 57,900
LPB 24.50 -0.4% 20,330,100
HSM 18.80 12.2% 20,000
TCT 38.50 3.9% 115,200
TMP 56.90 0.2% 15,200
VIN 18.20 -15.4% 11,000

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
TDP 27.10 0.0% 18,900
KDH 50.10 -0.6% 587,300
WSS 12.80 3.1% 24,000
KLB 27.10 -1.5% 40,200
CVN 9.40 -1.1% 70,600
VC1 19.10 -4.7% 11,100
VNR 26.80 1.1% 20,400
DHA 52.20 1.0% 13,700
BCC 17.70 0.6% 153,800
TTH 6.50 0.0% 281,300
VE9 6.00 0.0% 27,800
ORS 22.70 0.9% 647,200
TAR 32.90 -0.3% 247,900
SHA 7.32 -0.4% 39,100
PTI 60.00 0.0% 15,900
SGB 18.00 -1.1% 66,500
THG 75.00 -0.8% 14,500
IDJ 24.00 -2.5% 355,800
TLH 16.70 -0.6% 281,300
QTP 18.00 0.6% 475,000
MHC 11.15 0.4% 247,000
FUESSV50 22.30 0.4% 10,900
SD5 10.90 -0.9% 64,000
SMC 33.60 -0.4% 45,400
PVI 47.30 0.4% 22,000
VKC 9.10 -3.3% 118,700
TVN 13.40 -0.7% 170,200
VGI 29.80 0.3% 113,400
ASP 11.30 0.0% 77,200
VOC 27.40 -1.8% 23,100
DLG 6.40 -3.1% 3,707,100
NDX 9.00 -2.2% 25,800
S99 17.60 0.6% 155,200
NTC 212.70 -0.2% 10,300
SHI 15.00 0.0% 102,800
CEN 10.80 2.8% 107,900
PLP 13.30 -2.3% 115,900
PV2 6.80 -1.5% 130,900
VGC 47.80 -4.0% 428,100
PGC 21.90 0.0% 11,700
C32 28.00 0.4% 151,900
TCO 17.70 -0.3% 37,300
HTE 7.30 1.4% 10,100
VOS 14.60 -3.4% 404,200
KVC 6.00 -1.7% 287,900
VNH 6.00 -1.7% 33,700
PBC 16.10 -2.5% 53,000
G36 16.30 -2.5% 732,800
HAP 12.15 0.4% 148,000
CST 14.50 -0.7% 43,900
SDP 5.30 0.0% 114,700
HRT 8.30 0.0% 18,300
PVP 16.70 0.0% 79,400
LGL 10.50 1.0% 147,300
LAS 14.20 0.0% 228,700
HVH 10.20 0.0% 171,800
LLM 14.70 -2.0% 12,600
MSN 142.00 -3.5% 727,700
CGV 6.20 -4.8% 28,000
POW 16.40 0.6% 7,877,600
HLD 40.40 1.5% 24,200
C69 15.30 -2.6% 75,800
VNP 23.30 3.0% 12,400
PTV 8.50 -2.4% 21,500
BCE 14.05 0.7% 147,400
ACC 20.20 -0.5% 54,000
NED 10.00 0.0% 254,900
SKG 16.60 -2.4% 21,500
AMV 10.80 0.9% 443,900
PSI 14.20 0.0% 134,200
PXT 7.00 -2.9% 79,900
VTV 8.00 -1.3% 32,300
HT1 19.00 -0.5% 556,000
SSH 105.80 -1.4% 127,100
DCL 37.60 1.1% 10,800
TV2 61.20 -2.1% 70,200
MBG 11.90 -3.4% 557,800
CAG 18.50 0.0% 10,800
DHG 99.50 1.0% 10,500
PPC 22.20 0.0% 44,700
SKH 26.50 -1.5% 13,600
ACL 16.10 -1.6% 30,600
MCM 53.40 0.0% 16,400
RDP 10.65 2.3% 48,300
PGB 29.50 -0.3% 55,100
SGP 30.90 0.0% 54,500
VIP 9.82 -1.8% 104,300
L12 12.40 -4.0% 16,600
HEJ 46.80 0.6% 10,100
CTP 7.50 -2.7% 12,700
MSR 24.00 0.8% 136,100
BCG 21.15 -2.6% 1,128,400
SGT 27.10 -3.0% 94,000
BTN 6.30 -1.6% 60,200
BMI 35.25 -1.1% 128,300
KHB 6.50 -3.1% 288,400
FIT 12.70 1.2% 2,413,200
MPC 38.40 -1.3% 19,200
TVD 12.50 0.0% 47,500
SJF 10.90 1.8% 496,400
POM 13.00 0.0% 63,300
DRI 13.60 0.0% 138,900
CRE 36.10 1.1% 341,400
FCM 9.12 -2.1% 172,200
VID 11.35 0.0% 23,300
TNS 8.50 1.2% 19,200
SDT 7.60 -1.3% 45,000
HSV 11.50 -3.5% 66,900
TNI 7.30 -5.2% 447,600
VGT 23.30 -0.4% 1,276,200
OCH 9.60 1.0% 107,300
GVR 30.70 -1.0% 689,000
SD6 7.30 -4.1% 66,100
SDD 6.40 -3.1% 130,500
FMC 50.30 -0.4% 22,100
HNG 9.40 -1.1% 4,529,200
VC9 11.60 -0.9% 11,700
VMC 19.00 -1.1% 48,400
ASM 14.60 1.0% 814,900
SRB 6.30 -3.2% 10,200
VCR 43.50 -2.8% 77,400
LSS 11.45 -2.2% 279,000
AFX 14.30 -2.1% 23,100
ELC 21.75 0.2% 119,100
KSQ 6.70 -1.5% 95,900
VSC 39.00 -0.6% 78,800
HOM 7.40 -4.1% 45,800
SD3 6.80 -1.5% 25,400
IVS 13.40 2.2% 24,900
TLD 9.71 -0.2% 185,300
LHG 49.60 0.2% 115,400
THT 12.50 0.0% 24,500
TNT 16.30 0.6% 35,700
HAH 60.10 -0.3% 185,400
HAG 12.65 0.0% 8,091,400
TTA 14.20 -0.4% 212,700
LTG 31.00 0.0% 47,600
IBC 20.20 0.2% 40,900
DXP 17.20 -0.6% 56,700
HHP 11.35 0.0% 35,800
NBC 12.60 -1.6% 62,900
ITA 13.60 -0.7% 4,795,700
DRC 28.05 0.2% 212,300
SPI 9.70 -1.0% 40,200
NT2 22.10 -1.4% 462,000
ITQ 7.20 -2.8% 170,900
TVC 17.10 -0.6% 789,400
HAX 28.00 -0.7% 165,800
HU4 18.00 -2.2% 17,300
VNB 18.70 0.5% 67,400
FUESSVFL 23.15 -0.2% 49,600
ANV 27.70 0.7% 81,900
DVG 19.00 -2.6% 26,200
HSL 9.13 -5.3% 116,700
PXS 10.85 -1.4% 341,100
ABS 21.10 1.9% 400,600
MVC 11.00 -3.6% 21,200
DST 11.70 0.0% 252,700
CDO 6.00 -3.3% 323,000
CRC 10.35 -1.0% 52,100
HII 16.00 -0.6% 332,500
LUT 8.40 0.0% 39,100
BVG 6.40 -1.6% 56,100
D2D 60.40 -0.2% 82,200
TCD 22.75 -1.1% 196,000
NDN 14.80 -1.4% 330,500
NLG 50.00 -2.0% 1,949,300
VTO 11.60 -2.2% 192,100
DVN 21.40 -0.5% 91,300
ART 9.50 2.1% 1,118,700
TTN 23.20 -2.2% 26,400
PET 35.00 -1.6% 297,900
VRC 28.80 1.4% 38,200
SSN 11.50 -4.3% 108,200
VEA 42.10 -1.7% 27,300
MST 16.80 0.0% 124,700
CMX 15.05 -0.3% 404,800
SNZ 61.50 -1.5% 10,200
C47 21.30 0.0% 115,600
SDA 20.40 -1.0% 45,200
IDI 11.40 0.9% 1,050,900
SVT 16.45 0.3% 33,000
PVM 19.50 0.0% 13,100
YEG 18.30 1.6% 130,000
VHC 62.00 -3.9% 231,700
SD9 10.50 0.0% 74,600
HHS 9.13 -0.8% 1,527,000
CCL 14.20 -2.8% 265,400
ILA 11.00 -1.8% 39,500
PAN 29.00 -0.2% 1,213,400
BKG 10.20 1.5% 212,600
KMR 7.27 -0.7% 194,700
SRA 9.40 -1.1% 216,900
SAM 18.80 -3.5% 706,700
HBS 11.20 2.7% 40,100
HAI 5.11 -2.5% 1,971,300
DBT 13.70 -0.7% 21,600
CNG 30.00 1.0% 39,800
DAG 10.50 -3.8% 180,600
EIB 35.30 0.1% 300,900
C4G 18.90 -3.2% 768,200
TVS 42.85 0.8% 112,200
PXL 14.40 -2.1% 133,400
FID 6.40 -1.6% 132,800
PRT 20.70 -3.9% 63,400
PCG 8.60 4.7% 10,400

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đỉnh mọi thời đại (breakout)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HTG 40.00 12.5% 309,500
NAG 15.30 4.6% 172,500
TCT 38.50 3.9% 115,200

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đáy mọi thời đại (breakdown)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HSV 11.50 -3.5% 66,900