Stock & Forex Signal

Accurate, Simple and Fast

Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!

Phân tích thị trường hàng ngày

realtime trade signals/ analytics from AI server

Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?

Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.

We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
Get it on Google Play


App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store

Crazy fast

It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận

Easy to use

Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng

It's safe

Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn

No ads!

Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức

Market alerts

We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch

Very accurate

You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác

DataFeed Documentation/ Tài liệu hướng dẫn

Desktop app/ Ứng dụng máy tính

First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'. Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường: The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.

Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây

Download/ Tải phần mềm

To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
Get it on Google Play

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App StoreUsers who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:

  • DataFeed Tool desktop version 2.23-0321. Please read DataFeed Tool license agreement in the package. Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng kèm theo DataFeed Tool.
  • MetaStockRefresher for MetaStock Professional Offline Mode
  • AmiBroker MetaStock data plugin 32-bit and 64-bit
  • Period_Converter_OptMOD indicator for MT4

    Please note that MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin and MT4 Period Converter indicator are third-party free software and all credit goes to their respective owners

    Xin lưu ý MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin và MT4 Period Converter indicator là các phần mềm miễn phí của bên thứ ba, không thuộc bản quyền của sqlite-crypt.com.

Dữ liệu tổng hợp

23-07-2024 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)

Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
PGS 31.70 7.9% 10,100
ITD 14.90 6.4% 306,500
PIV 3.90 10.3% 588,600
KCE 12.00 8.3% 16,100
CMM 10.70 6.5% 36,800
MVN 38.60 14.2% 22,100
DTC 5.90 8.5% 173,100

Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
DBC 24.95 -7.4% 6,035,700
TTH 3.40 -8.8% 759,300
BVB 12.60 -7.1% 9,050,600
SMC 14.90 -7.4% 2,246,000
TVN 8.50 -9.4% 1,564,000
VGI 72.40 -14.4% 2,577,000
VTK 59.90 -15.4% 127,000
CMS 15.70 -10.8% 444,100
LBM 30.35 -7.4% 115,900
PSB 6.70 -10.4% 399,900
SRT 11.80 -17.8% 147,700
TXM 9.70 -9.3% 79,500
HRT 12.00 -10.8% 181,500
CGV 3.10 -16.1% 34,500
BNA 11.20 -8.0% 451,000
OGC 5.31 -6.4% 476,700
VC7 9.40 -7.4% 489,800
DPG 49.05 -7.4% 1,385,500
QCG 7.85 -7.5% 321,100
DGW 62.00 -7.4% 4,727,900
NET 91.70 -7.7% 10,200
HVN 22.65 -7.5% 688,500
RDP 3.14 -7.3% 630,700
MFS 32.00 -7.8% 138,900
CSV 33.90 -7.5% 2,039,300
ALV 6.90 -10.1% 14,500
HSV 4.40 -6.8% 133,100
GVR 30.60 -7.0% 3,977,100
HNG 4.53 -6.4% 3,054,000
LSS 11.80 -6.8% 884,600
KSQ 3.60 -8.3% 311,500
BSI 41.00 -7.4% 591,800
STK 30.00 -7.5% 77,300
TLT 17.00 -11.8% 10,400
TNH 22.50 -6.7% 1,499,300
NDN 10.00 -7.0% 501,900
PET 25.95 -7.5% 1,885,800
BVS 35.40 -7.3% 929,900
CMX 9.60 -6.8% 1,223,200
YEG 10.30 -7.3% 2,923,000
CCL 9.30 -7.0% 969,700
VTP 73.10 -7.4% 1,302,400
VFG 76.30 -7.5% 231,200
CTS 34.70 -7.1% 2,197,400

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
SBB 15.00 3.3% 69,500
NO1 7.05 2.1% 471,900
VTL 5.50 5.5% 13,200
KSV 37.50 1.1% 38,500

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
MSB 14.45 -3.8% 8,865,700
BVB 12.60 -7.1% 9,050,600
FUEVFVND 32.45 -0.6% 2,381,800
E1VFVN30 22.43 -1.3% 434,200
PLP 4.91 -0.8% 21,800
PV2 2.70 -3.7% 815,400
LBM 30.35 -7.4% 115,900
TIS 5.90 -1.7% 59,300
HUT 16.60 -1.2% 1,422,900
CST 26.60 -3.0% 107,500
BCE 5.78 -1.6% 73,300
TNG 23.50 -5.1% 2,713,600
DGW 62.00 -7.4% 4,727,900
ACB 24.00 -3.1% 15,105,000
HT1 13.00 -4.6% 601,000
SSH 68.40 -0.3% 55,200
TMB 89.20 -2.6% 12,000
DQC 14.40 -2.1% 17,200
TPB 17.75 -4.8% 14,187,900
BID 46.00 -3.7% 3,359,700
AAA 11.40 -2.6% 4,708,100
SHB 11.00 -1.8% 21,581,200
TDG 5.01 -2.6% 97,300
OCB 14.50 -4.8% 4,910,100
LIX 38.00 -3.8% 34,600
VTR 23.20 -4.3% 84,700
MBB 23.90 -5.4% 47,896,200
HMC 12.00 -3.3% 18,000
TVC 10.80 -5.6% 1,229,300
VPH 8.41 -1.4% 704,800
SAV 21.00 -4.8% 400,900
CTG 32.40 -3.9% 9,825,700
NVB 9.50 -1.1% 225,900
ANV 33.00 -5.6% 4,290,200
VN30F1M 1284.20 -1.2% 212,824
CIG 4.99 -3.6% 72,300
PSD 13.00 -1.5% 88,400
PET 25.95 -7.5% 1,885,800
HCM 25.55 -3.7% 6,559,200
YEG 10.30 -7.3% 2,923,000
STB 29.00 -3.4% 11,984,600
FUEMAVND 13.52 -1.8% 59,900
VFG 76.30 -7.5% 231,200
KMR 3.45 -0.6% 12,400
VAB 9.60 -3.1% 500,700
HBS 9.30 -2.2% 54,700
CNG 34.60 -4.3% 705,300
UDC 3.80 -5.3% 40,000
VN30Index 1278.67 -1.6% 271,050,925

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
TDB 40.00 -1.3% 27,200
BVB 12.60 -7.1% 9,050,600
NNC 23.05 3.3% 55,600
PGS 31.70 7.9% 10,100
VGI 72.40 -14.4% 2,577,000
SHI 14.75 -0.3% 711,200
FIC 17.40 -1.1% 52,300
PV2 2.70 -3.7% 815,400
LBM 30.35 -7.4% 115,900
C32 17.20 -1.2% 32,000
TCO 13.10 2.3% 142,600
GMX 18.80 -2.1% 16,600
PVP 17.35 -3.7% 2,391,900
EBS 10.70 0.0% 15,000
HWS 16.70 -0.6% 10,700
IFS 31.70 -0.6% 27,400
CSM 14.60 1.7% 515,000
SMB 37.80 0.0% 23,800
VTV 5.30 -1.9% 241,400
DGW 62.00 -7.4% 4,727,900
UIC 38.80 -0.5% 21,300
NET 91.70 -7.7% 10,200
CHS 11.10 2.7% 12,900
MTA 4.50 2.2% 108,100
PGB 16.60 -1.8% 19,300
KPF 2.63 -6.1% 731,200
BDG 35.00 -1.1% 17,700
DRL 64.60 -0.2% 12,800
BSQ 19.60 2.0% 20,000
VID 6.10 -0.3% 54,500
DVP 73.10 -3.1% 36,100
VCR 24.00 1.7% 34,400
KCE 12.00 8.3% 16,100
OCB 14.50 -4.8% 4,910,100
SGN 83.20 -2.2% 105,400
MBB 23.90 -5.4% 47,896,200
THT 12.70 0.8% 82,600
TLT 17.00 -11.8% 10,400
VTL 5.50 5.5% 13,200
BMC 18.20 -0.5% 125,200
PRE 19.00 0.0% 60,100
SNZ 37.30 -4.0% 50,900
TMT 10.10 -4.0% 38,300
SPM 11.30 0.9% 35,900
KSV 37.50 1.1% 38,500
HRC 42.85 0.7% 48,700
FUEMAVND 13.52 -1.8% 59,900
VFG 76.30 -7.5% 231,200
DTC 5.90 8.5% 173,100
TYA 12.00 2.5% 19,800
DP1 39.00 -0.8% 14,900

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
NSH 5.00 0.0% 17,500
PHC 6.21 -0.3% 26,900
ICT 13.00 -2.3% 53,400
APS 7.10 -1.4% 424,200
QTP 15.10 0.7% 244,900
HID 2.93 -0.3% 24,100
GDT 29.85 -1.7% 12,300
VNL 16.50 0.0% 10,200
TEL 11.20 -2.7% 14,600
TSC 2.87 -1.0% 74,600
LDG 2.59 -0.4% 498,200
TNA 4.70 -0.2% 11,000
PGC 14.50 0.0% 17,000
TIS 5.90 -1.7% 59,300
GDA 29.00 -1.4% 121,200
KVC 2.00 0.0% 35,300
MML 26.80 -4.1% 21,200
VTD 8.40 1.2% 14,100
SGR 27.70 -4.5% 80,100
VEC 8.20 -1.2% 16,800
BTS 5.50 0.0% 23,600
NED 7.00 0.0% 78,300
DDG 3.60 0.0% 133,000
HMR 22.90 -3.9% 30,900
MCH 196.30 -0.1% 58,800
MBG 3.70 -2.7% 222,500
DHM 8.87 0.0% 15,000
PHP 26.00 -1.2% 41,400
MSR 13.10 -3.8% 294,200
DSC 22.10 0.5% 158,200
VLC 18.20 -0.5% 256,600
PLC 25.60 -1.2% 106,600
SBD 8.10 0.0% 11,600
TDS 13.70 -1.5% 30,100
MPC 17.40 -1.7% 61,300
API 7.00 -1.4% 384,800
TNI 2.45 -2.0% 83,600
ASM 9.58 -0.2% 673,800
DXS 5.56 -0.7% 875,500
BIG 8.00 1.2% 15,400
TNT 4.71 -1.1% 61,200
PXI 2.50 -4.0% 30,900
VNB 11.30 0.0% 42,300
CRC 6.32 -1.3% 35,100
HU3 3.70 2.7% 14,800
VRC 8.30 -3.6% 10,400
BTP 13.15 0.0% 15,200
SDA 5.70 -1.8% 57,400
IDI 9.35 -1.4% 644,400
ST8 7.82 -0.3% 144,100
POS 22.70 2.2% 18,800
SD9 12.20 -2.5% 19,500
BDT 9.70 0.0% 19,300
ABC 12.80 -2.3% 47,200
KMR 3.45 -0.6% 12,400
SRA 3.70 -2.7% 127,000
TDT 7.10 0.0% 24,300
NCG 10.20 1.0% 12,400

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đỉnh mọi thời đại (breakout)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
ANT 15.00 2.7% 13,300
CMM 10.70 6.5% 36,800

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đáy mọi thời đại (breakdown)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
TTH 3.40 -8.8% 759,300
PTL 3.50 -5.1% 30,800
HAP 4.45 -1.8% 63,200
OGC 5.31 -6.4% 476,700
QCG 7.85 -7.5% 321,100
MBG 3.70 -2.7% 222,500
MSR 13.10 -3.8% 294,200