Stock & Forex Signal

Accurate, Simple and Fast

Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!

Phân tích thị trường hàng ngày

realtime trade signals/ analytics from AI server

Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?

Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.

We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
Get it on Google Play


App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store

Crazy fast

It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận

Easy to use

Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng

It's safe

Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn

No ads!

Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức

Market alerts

We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch

Very accurate

You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác

DataFeed Documentation/ Tài liệu hướng dẫn

Desktop app/ Ứng dụng máy tính

First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'. Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường: The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.

Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây

Download/ Tải phần mềm

To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
Get it on Google Play

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App StoreUsers who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:

  • DataFeed Tool desktop version 2.23-0321. Please read DataFeed Tool license agreement in the package. Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng kèm theo DataFeed Tool.
  • MetaStockRefresher for MetaStock Professional Offline Mode
  • AmiBroker MetaStock data plugin 32-bit and 64-bit
  • Period_Converter_OptMOD indicator for MT4

    Please note that MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin and MT4 Period Converter indicator are third-party free software and all credit goes to their respective owners

    Xin lưu ý MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin và MT4 Period Converter indicator là các phần mềm miễn phí của bên thứ ba, không thuộc bản quyền của sqlite-crypt.com.

Dữ liệu tổng hợp

07-06-2023 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)

Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
PTI 37.00 8.4% 46,800
SCL 12.10 7.4% 134,400
SD5 9.10 8.8% 713,100
PWA 5.00 8.0% 99,700
TVN 6.70 6.0% 1,181,500
DLG 3.33 6.3% 8,238,800
PLP 6.12 6.5% 174,400
CMS 9.40 8.5% 58,400
GTA 17.60 5.7% 15,500
KVC 3.00 10.0% 2,595,900
VNH 2.60 7.7% 267,100
HHG 2.70 7.4% 2,227,400
TIG 11.80 5.9% 2,775,100
CIP 4.40 11.4% 159,100
VGS 17.70 9.0% 2,305,300
VC7 19.00 8.9% 353,500
QCG 9.28 6.5% 2,162,400
EVF 10.25 6.3% 1,629,200
TVP 27.90 6.8% 46,200
CTC 2.60 7.7% 801,100
TID 26.80 8.2% 224,100
EVG 7.68 6.5% 4,000,800
DQC 20.20 5.9% 318,000
L12 5.30 11.3% 10,600
MCG 3.50 8.6% 414,300
POM 6.60 6.5% 231,600
HSV 4.90 12.2% 477,900
SVN 4.80 8.3% 102,700
PDR 15.95 6.3% 22,299,700
VC9 7.20 6.9% 74,700
SRB 2.70 11.1% 72,600
KSQ 2.70 7.4% 674,900
VPG 19.45 6.4% 2,751,700
KTT 3.90 7.7% 79,100
L14 48.00 6.3% 1,208,600
TNT 5.24 6.5% 2,067,200
NVL 14.55 6.5% 53,027,300
DTA 6.68 6.4% 47,200
SPI 3.50 5.7% 49,100
VC2 15.70 8.9% 796,000
VPH 6.39 6.1% 482,500
HSL 5.99 6.5% 188,700
TDH 5.47 6.4% 2,200,800
TVB 5.60 6.4% 1,288,200
BVG 2.90 6.9% 623,500
TCD 9.36 6.5% 3,459,900
PSH 13.60 6.3% 745,900
HD8 10.90 10.1% 27,700
SCJ 4.80 12.5% 176,400
YEG 13.80 6.5% 217,400
CET 6.30 7.9% 20,900
AAV 6.40 7.8% 1,845,200
HBC 9.00 6.0% 6,626,400
ILA 5.10 7.8% 379,000
DTC 6.10 8.2% 73,000
ITS 4.20 9.5% 56,700
NRC 6.50 7.7% 4,038,600
HBS 8.20 8.5% 381,000
UDC 4.70 6.4% 72,800
HPX 4.32 6.5% 10,120,700
TVS 31.20 6.4% 174,300
FID 3.00 6.7% 1,273,400

Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
VNT 49.30 -8.7% 15,300

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
KDH 30.45 2.1% 4,710,300
GTA 17.60 5.7% 15,500
KVC 3.00 10.0% 2,595,900
HPG 22.60 3.8% 55,514,600
CNC 29.50 1.4% 10,300
TID 26.80 8.2% 224,100
ALV 4.30 4.7% 43,800
VC9 7.20 6.9% 74,700
BCM 79.60 2.1% 318,200
NVL 14.55 6.5% 53,027,300
IBC 2.54 3.9% 1,891,600
SPI 3.50 5.7% 49,100
HPX 4.32 6.5% 10,120,700

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HLD 36.20 -0.6% 23,900
FIR 40.10 -1.7% 277,500
SKV 28.80 -1.7% 39,600

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HAC 7.50 0.0% 24,600
ICF 2.50 4.0% 78,400
KDH 30.45 2.1% 4,710,300
PSE 11.00 1.8% 17,200
ABI 36.10 1.7% 100,500
CNT 12.90 1.6% 10,100
DHT 55.70 4.8% 208,300
PDB 10.70 -1.9% 17,700
VE9 2.70 3.7% 111,200
MSB 13.00 1.5% 8,018,900
SHA 4.61 1.3% 99,000
BVB 11.40 -1.8% 923,900
PTI 37.00 8.4% 46,800
NSH 6.10 0.0% 191,100
SCL 12.10 7.4% 134,400
ICT 12.80 0.0% 15,800
QTP 16.70 2.4% 2,829,900
HID 3.78 2.1% 618,100
SD5 9.10 8.8% 713,100
PWA 5.00 8.0% 99,700
TVN 6.70 6.0% 1,181,500
ASP 6.20 0.0% 146,100
KHP 10.25 0.5% 322,200
VLB 31.60 2.8% 440,300
DLG 3.33 6.3% 8,238,800
NDX 7.00 1.4% 151,500
TVT 25.00 0.0% 27,200
PTL 4.38 4.1% 640,200
VNT 49.30 -8.7% 15,300
HMH 10.20 -1.0% 20,100
PV2 2.90 3.4% 328,200
CMS 9.40 8.5% 58,400
VFS 23.00 0.4% 867,100
GTA 17.60 5.7% 15,500
TIS 5.10 0.0% 131,000
AIC 9.90 0.0% 12,300
HTE 4.60 4.3% 23,100
DVM 15.70 0.0% 1,393,600
KVC 3.00 10.0% 2,595,900
VNH 2.60 7.7% 267,100
PBC 12.50 1.6% 95,300
TXM 3.70 -5.4% 27,600
THI 22.60 -6.2% 18,000
NDT 7.50 2.7% 29,800
HPG 22.60 3.8% 55,514,600
HRT 4.80 2.1% 15,500
LGL 4.88 -0.2% 1,087,700
HHG 2.70 7.4% 2,227,400
VCM 24.20 2.9% 19,900
CMD 19.00 -1.1% 10,200
MSN 75.50 2.5% 2,296,600
CGV 2.80 3.6% 20,000
VMG 3.90 -2.6% 11,700
AGP 27.00 -1.9% 34,400
PGT 4.00 -5.0% 30,900
TIG 11.80 5.9% 2,775,100
NBE 12.90 3.1% 37,200
CIP 4.40 11.4% 159,100
BTS 6.50 3.1% 176,800
AAM 10.90 -0.9% 28,200
VGS 17.70 9.0% 2,305,300
VGG 31.60 2.5% 25,500
PSP 7.30 5.5% 24,100
HND 15.70 1.3% 71,400
QCG 9.28 6.5% 2,162,400
EVF 10.25 6.3% 1,629,200
TVP 27.90 6.8% 46,200
HT1 15.60 3.5% 2,035,900
RGC 9.40 1.1% 37,200
CNC 29.50 1.4% 10,300
CTC 2.60 7.7% 801,100
PPC 16.40 0.0% 531,600
TID 26.80 8.2% 224,100
SKH 25.60 0.0% 20,900
SAC 9.50 0.0% 14,300
ACL 12.80 -0.4% 172,300
VNM 66.20 -0.3% 3,719,000
DQC 20.20 5.9% 318,000
TPB 26.25 1.7% 9,305,100
SKV 28.80 -1.7% 39,600
L12 5.30 11.3% 10,600
DC2 5.40 3.7% 63,500
KPF 8.55 -0.5% 1,563,200
MSH 35.55 -0.7% 228,600
HDM 37.90 0.0% 143,600
KDM 12.30 -2.4% 190,700
BTN 3.50 -2.9% 50,000
VSE 6.50 -1.5% 34,800
VMD 24.50 -2.0% 37,200
MPC 18.40 0.5% 615,700
API 15.80 -0.6% 3,128,300
CIA 11.90 3.4% 46,600
CRE 9.41 1.2% 2,046,100
FCM 4.73 -0.2% 343,100
SDT 4.20 0.0% 123,800
HSV 4.90 12.2% 477,900
TNI 3.34 3.9% 1,041,400
DCM 25.55 0.6% 5,447,500
PDR 15.95 6.3% 22,299,700
DPR 60.00 0.0% 243,100
VTZ 9.10 0.0% 59,800
OCH 8.20 1.2% 116,300
SD6 4.60 4.3% 249,800
VC9 7.20 6.9% 74,700
VMC 11.00 -6.4% 52,200
SRB 2.70 11.1% 72,600
BCM 79.60 2.1% 318,200
VCR 21.60 1.4% 46,200
EIN 4.00 0.0% 287,300
ELC 13.50 -3.7% 929,700
VNG 9.12 0.1% 43,600
KSQ 2.70 7.4% 674,900
TDG 4.60 2.6% 846,500
SD3 5.80 5.2% 38,500
PAS 6.00 0.0% 2,078,800
BWE 43.55 -0.9% 218,200
L14 48.00 6.3% 1,208,600
TNT 5.24 6.5% 2,067,200
HAH 44.50 3.9% 4,318,100
STK 29.05 2.1% 117,700
NVL 14.55 6.5% 53,027,300
ICI 5.70 3.5% 25,900
DXP 12.80 0.0% 208,600
PXI 4.60 4.3% 720,000
ITA 6.14 5.5% 7,609,000
HNI 22.00 0.0% 29,700
DRC 22.20 -0.2% 970,100
DTA 6.68 6.4% 47,200
PMB 11.20 0.9% 17,900
ITQ 3.70 0.0% 1,388,000
FUESSVFL 17.34 0.5% 235,300
CTG 28.90 0.7% 6,346,700
NVB 16.00 -1.9% 430,300
CHP 23.55 0.2% 40,000
HSL 5.99 6.5% 188,700
TCL 37.70 -0.7% 63,100
DST 5.20 3.8% 1,704,900
TDH 5.47 6.4% 2,200,800
CRC 6.05 0.5% 132,900
IJC 15.20 3.9% 6,873,300
BVG 2.90 6.9% 623,500
BAB 14.50 0.0% 20,600
PDC 5.20 0.0% 11,200
XMC 8.00 3.8% 48,500
NDN 9.60 4.2% 697,700
STH 5.40 0.0% 68,800
NLG 33.50 3.1% 5,304,800
SVD 4.17 0.5% 639,900
HVX 3.28 2.7% 35,000
APP 4.80 -2.1% 15,000
HD8 10.90 10.1% 27,700
VRC 10.70 0.0% 277,300
CLH 27.60 -0.7% 10,200
HAD 18.60 3.2% 23,200
SDA 9.70 1.0% 582,600
PAC 29.45 -0.2% 23,500
HSG 16.75 3.9% 28,558,500
VNA 26.60 1.9% 22,300
DSN 57.80 2.1% 52,700
REE 63.10 0.0% 1,224,700
ASG 22.85 -0.2% 25,000
SCJ 4.80 12.5% 176,400
YEG 13.80 6.5% 217,400
CET 6.30 7.9% 20,900
AAV 6.40 7.8% 1,845,200
SD9 9.60 4.2% 490,300
PBP 12.80 1.6% 51,500
BDT 15.80 0.6% 441,500
ILA 5.10 7.8% 379,000
BKG 4.89 1.8% 405,600
DTC 6.10 8.2% 73,000
VAB 8.40 0.0% 1,266,700
ITS 4.20 9.5% 56,700
HBS 8.20 8.5% 381,000
GEE 27.00 -5.2% 908,600
NVT 8.74 -0.1% 94,200
TVS 31.20 6.4% 174,300
TIE 7.00 0.0% 14,700
FID 3.00 6.7% 1,273,400
PRT 15.40 0.0% 29,200

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
E1VFVN30 18.82 1.0% 108,800
DBD 45.40 0.4% 16,800
STG 49.60 0.6% 10,400
SJS 43.85 -0.3% 33,500
ST8 24.25 -1.2% 23,400

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đỉnh mọi thời đại (breakout)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
GTA 17.60 5.7% 15,500
PXI 4.60 4.3% 720,000