Stock & Forex Signal

Accurate, Simple and Fast

Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!

Phân tích thị trường hàng ngày

realtime trade signals/ analytics from AI server

Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?

Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.

We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
Get it on Google Play


App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store

Crazy fast

It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận

Easy to use

Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng

It's safe

Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn

No ads!

Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức

Market alerts

We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch

Very accurate

You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác

DataFeed Documentation/ Tài liệu hướng dẫn

Desktop app/ Ứng dụng máy tính

First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'. Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường: The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.

Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây

Download/ Tải phần mềm

To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
Get it on Google Play

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App StoreUsers who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:

  • DataFeed Tool desktop version 2.19-1014. Please read DataFeed Tool license agreement in the package. Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng kèm theo DataFeed Tool.
  • MetaStockRefresher for MetaStock Professional Offline Mode
  • AmiBroker MetaStock data plugin 32-bit and 64-bit
  • Period_Converter_OptMOD indicator for MT4

    Please note that MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin and MT4 Period Converter indicator are third-party free software and all credit goes to their respective owners

    Xin lưu ý MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin và MT4 Period Converter indicator là các phần mềm miễn phí của bên thứ ba, không thuộc bản quyền của sqlite-crypt.com.

Dữ liệu tổng hợp

30-11-2022 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)

Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
APG 4.88 6.4% 2,637,000
KDH 27.40 6.4% 2,715,400
PVL 2.90 6.9% 1,291,600
BMP 59.30 6.4% 117,800
ABI 35.70 6.7% 19,900
BCC 8.40 7.1% 951,700
PDB 12.20 9.0% 11,800
VE9 2.10 9.5% 72,000
TAR 12.70 8.7% 1,101,500
APS 9.70 8.2% 2,018,700
IDJ 9.40 8.5% 3,154,200
CTD 35.00 6.0% 532,200
HID 3.41 6.5% 649,300
VKC 1.70 5.9% 723,400
HDA 7.50 8.0% 201,400
GIC 13.50 6.7% 10,100
TDC 10.45 6.3% 648,100
KHG 5.40 6.5% 3,192,700
LDG 5.21 6.3% 7,597,800
TNA 7.02 6.0% 439,800
MIG 16.05 6.5% 1,873,000
LIC 16.30 12.9% 66,100
LBM 45.70 6.1% 16,500
VOS 9.41 6.5% 237,600
FUEKIV30 6.94 5.9% 59,100
VNH 2.60 11.5% 141,600
LGL 3.40 6.5% 230,800
HHG 1.70 5.9% 283,900
OGC 7.70 6.2% 892,700
CEO 18.20 8.8% 7,663,200
VIB 20.25 6.4% 11,706,100
NED 6.40 14.1% 1,161,300
VGG 36.80 13.0% 19,600
VC7 7.90 8.9% 267,300
DPG 29.10 6.5% 922,200
VND 13.60 5.9% 36,162,100
DGW 44.25 6.4% 1,191,200
HDG 31.60 6.5% 4,536,200
DRH 4.17 6.5% 3,924,200
DS3 5.10 7.8% 132,700
L12 5.40 11.1% 41,400
BCG 7.06 6.5% 9,611,200
KPF 10.05 6.3% 1,114,500
SGT 10.45 6.2% 694,800
DXG 12.80 6.3% 13,600,600
TGP 5.50 12.7% 12,400
TGG 3.57 6.4% 599,500
MCG 2.72 6.3% 379,200
API 12.60 8.7% 775,500
HSV 4.20 9.5% 48,300
BII 2.20 9.1% 1,518,700
PDR 13.65 6.2% 1,090,100
LCG 6.76 6.5% 5,180,500
SDD 3.00 6.7% 54,500
DVP 49.70 6.2% 17,400
SRB 2.30 13.0% 44,900
TS3 3.70 10.8% 10,000
FRT 71.00 6.5% 1,302,500
AGM 11.05 6.3% 59,300
L14 51.50 8.9% 109,400
TTA 9.90 6.5% 895,000
NVL 23.35 6.4% 23,235,900
NHA 13.40 6.3% 322,000
TKC 3.00 6.7% 184,500
ITA 3.85 6.5% 5,962,300
SPI 3.30 9.1% 121,300
NT2 27.20 6.3% 1,310,800
HQC 2.64 6.4% 11,157,200
VNB 8.20 6.1% 79,800
VC2 9.90 9.1% 867,100
SGI 24.00 6.3% 36,300
BVG 2.30 13.0% 254,400
CIG 4.43 6.3% 190,400
KTS 14.40 9.0% 12,600
PET 18.65 6.4% 665,600
MST 5.00 8.0% 2,628,400
AAV 5.00 8.0% 510,800
PBP 13.70 6.6% 83,400
LDP 5.70 7.0% 41,500
CTS 11.00 6.4% 1,253,600
FTM 1.80 11.1% 938,600
QBS 2.29 6.1% 1,005,800
NRC 4.90 8.2% 326,900
SAM 7.20 5.7% 1,774,000
DIG 15.80 6.3% 21,464,600
HPX 9.10 6.5% 165,259,200
AAT 5.90 5.9% 3,954,500
TIE 2.40 8.3% 10,300

Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
CBI 6.50 -15.4% 13,700
VLB 30.90 -6.8% 65,900
FRC 30.70 -20.8% 21,100
LCM 2.70 -7.4% 532,200
RIC 6.20 -21.0% 21,300
THD 38.70 -8.0% 70,100
BOT 3.00 -6.7% 733,200
IBC 10.15 -7.4% 47,900

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
BMP 59.30 6.4% 117,800
PDB 12.20 9.0% 11,800
GDT 34.80 5.5% 29,100
VKC 1.70 5.9% 723,400
LIC 16.30 12.9% 66,100
SMT 8.50 1.2% 15,100
OGC 7.70 6.2% 892,700
CIP 2.10 4.8% 27,700
PTV 4.70 4.3% 31,900
VGG 36.80 13.0% 19,600
EVF 7.20 2.6% 373,300
DGW 44.25 6.4% 1,191,200
PGV 18.50 2.7% 19,300
DHG 86.00 4.5% 55,600
MPC 17.50 3.4% 139,100
HSV 4.20 9.5% 48,300
BII 2.20 9.1% 1,518,700
VC2 9.90 9.1% 867,100
SGI 24.00 6.3% 36,300
ABS 6.26 4.6% 2,397,800
CRC 5.47 2.9% 50,400
PPT 21.30 1.4% 17,700
VHC 68.00 4.7% 531,600
DGC 60.90 5.4% 4,653,200
LDP 5.70 7.0% 41,500
EIB 22.00 5.5% 4,897,400
AAT 5.90 5.9% 3,954,500

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
CBI 6.50 -15.4% 13,700
VLB 30.90 -6.8% 65,900
FRC 30.70 -20.8% 21,100
THD 38.70 -8.0% 70,100
CLC 31.40 -5.1% 62,700

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HPP 51.90 0.0% 11,100
KLB 15.50 -4.5% 11,400
PVL 2.90 6.9% 1,291,600
CBI 6.50 -15.4% 13,700
ABI 35.70 6.7% 19,900
BCC 8.40 7.1% 951,700
VE9 2.10 9.5% 72,000
ORS 10.00 3.1% 4,333,600
NSH 4.80 2.1% 234,300
ICT 14.35 4.2% 55,800
HID 3.41 6.5% 649,300
GDT 34.80 5.5% 29,100
FUEVFVND 22.80 2.4% 7,322,300
PVI 44.40 5.4% 147,300
VKC 1.70 5.9% 723,400
NSC 72.40 3.7% 16,600
TVN 5.20 0.0% 375,900
VNL 20.40 -2.9% 21,400
BHN 45.00 -2.2% 14,200
DLG 2.37 3.8% 3,171,500
HDA 7.50 8.0% 201,400
GIC 13.50 6.7% 10,100
DL1 3.50 -2.9% 854,500
LDG 5.21 6.3% 7,597,800
FRC 30.70 -20.8% 21,100
LIC 16.30 12.9% 66,100
LBM 45.70 6.1% 16,500
DBD 36.30 0.0% 194,600
FOX 50.00 -1.6% 50,000
L43 7.00 1.4% 12,700
VNH 2.60 11.5% 141,600
BSL 9.50 5.3% 17,500
MML 40.50 -3.5% 14,700
BIC 28.00 5.0% 79,300
MLS 12.00 -4.2% 20,500
SID 7.20 -5.6% 77,000
V21 3.90 0.0% 15,600
C69 6.30 0.0% 328,800
VNP 10.00 2.0% 23,500
NBE 12.90 5.4% 19,700
HIG 6.70 -4.5% 60,000
VIB 20.25 6.4% 11,706,100
VEC 10.20 2.0% 19,100
PTV 4.70 4.3% 31,900
NED 6.40 14.1% 1,161,300
VGG 36.80 13.0% 19,600
HMR 6.90 -1.4% 22,600
VC7 7.90 8.9% 267,300
PSI 5.90 5.1% 130,300
RIC 6.20 -21.0% 21,300
PGV 18.50 2.7% 19,300
MBG 4.60 0.0% 1,570,000
SBT 13.00 3.8% 3,964,700
THD 38.70 -8.0% 70,100
DHG 86.00 4.5% 55,600
ANT 9.00 -3.3% 36,600
SED 17.60 0.0% 28,300
EVG 4.11 1.7% 2,367,900
RDP 6.12 2.3% 57,600
VHG 2.50 4.0% 5,163,200
TPB 22.00 2.3% 12,992,800
L18 26.20 2.7% 151,500
L12 5.40 11.1% 41,400
BCG 7.06 6.5% 9,611,200
KPF 10.05 6.3% 1,114,500
PGN 7.10 0.0% 189,100
DSC 35.90 -6.1% 594,200
SGT 10.45 6.2% 694,800
TGP 5.50 12.7% 12,400
MCG 2.72 6.3% 379,200
MPC 17.50 3.4% 139,100
TNS 2.80 3.6% 94,600
HSV 4.20 9.5% 48,300
DVP 49.70 6.2% 17,400
SRB 2.30 13.0% 44,900
CLC 31.40 -5.1% 62,700
IPA 13.40 5.2% 764,800
HOM 4.90 0.0% 61,100
LHC 54.00 0.6% 112,600
HAH 30.80 -4.9% 3,937,200
TTA 9.90 6.5% 895,000
NVL 23.35 6.4% 23,235,900
TKC 3.00 6.7% 184,500
ITA 3.85 6.5% 5,962,300
VC3 30.00 -0.3% 601,300
SPI 3.30 9.1% 121,300
VC2 9.90 9.1% 867,100
UNI 11.50 0.0% 26,100
TRA 94.50 1.7% 15,400
BMS 6.20 0.0% 114,800
SGI 24.00 6.3% 36,300
PXS 4.00 0.0% 958,600
ABS 6.26 4.6% 2,397,800
TDH 3.18 0.0% 399,500
ALT 16.90 -3.0% 40,300
VIT 17.10 0.6% 22,500
PNT 7.40 -1.4% 21,700
BVG 2.30 13.0% 254,400
ICG 5.80 -1.7% 19,100
KTS 14.40 9.0% 12,600
VRC 7.11 -3.9% 41,600
MST 5.00 8.0% 2,628,400
C47 7.80 1.8% 312,900
HUB 14.95 0.3% 59,000
SCJ 3.50 2.9% 35,900
AAV 5.00 8.0% 510,800
EIC 21.00 0.0% 12,300
ILA 3.50 2.9% 125,700
QTC 15.30 0.0% 15,300
FTM 1.80 11.1% 938,600
QBS 2.29 6.1% 1,005,800
HBS 5.60 0.0% 81,000
DDV 9.30 -1.1% 1,708,000
HPX 9.10 6.5% 165,259,200
AAT 5.90 5.9% 3,954,500
VJC 103.00 0.2% 590,000
TIE 2.40 8.3% 10,300
MTG 3.70 2.7% 20,600
SHS 8.80 0.0% 25,250,200

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
SHA 4.05 3.0% 14,200
NTP 32.70 -0.3% 18,000
VSH 31.50 -0.6% 58,700
TCO 8.53 -3.0% 37,200
HTP 39.60 -1.0% 24,500
EIN 3.30 0.0% 17,700
VSC 31.55 -1.7% 93,100
PTC 5.91 3.2% 52,000
HHP 8.72 -3.7% 18,200

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đáy mọi thời đại (breakdown)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
CLC 31.40 -5.1% 62,700
HHP 8.72 -3.7% 18,200