Stock & Forex Signal

Accurate, Simple and Fast

Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!

Phân tích thị trường hàng ngày

realtime trade signals/ analytics from AI server

Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?

Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.

We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
Get it on Google Play


App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store

Crazy fast

It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận

Easy to use

Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng

It's safe

Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn

No ads!

Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức

Market alerts

We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch

Very accurate

You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác

DataFeed Documentation/ Tài liệu hướng dẫn

Desktop app/ Ứng dụng máy tính

First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'. Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường: The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.

Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây

Download/ Tải phần mềm

To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
Get it on Google Play

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App StoreUsers who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:

  • DataFeed Tool desktop version 2.23-0321. Please read DataFeed Tool license agreement in the package. Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng kèm theo DataFeed Tool.
  • MetaStockRefresher for MetaStock Professional Offline Mode
  • AmiBroker MetaStock data plugin 32-bit and 64-bit
  • Period_Converter_OptMOD indicator for MT4

    Please note that MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin and MT4 Period Converter indicator are third-party free software and all credit goes to their respective owners

    Xin lưu ý MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin và MT4 Period Converter indicator là các phần mềm miễn phí của bên thứ ba, không thuộc bản quyền của sqlite-crypt.com.

Dữ liệu tổng hợp

17-05-2024 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)

Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
DBC 33.40 6.0% 20,400,600
PVL 5.30 9.4% 280,700
TAR 6.10 6.6% 4,624,000
APS 6.90 8.7% 2,128,900
IDJ 6.30 7.9% 5,203,100
VKC 1.40 7.1% 315,200
VGI 89.00 8.8% 1,482,700
VTK 63.70 13.0% 276,400
TXM 6.40 7.8% 252,200
MML 28.80 7.3% 57,500
BAF 22.10 6.3% 4,011,200
GGG 4.60 10.9% 88,700
VGS 34.00 6.8% 1,220,600
HMR 27.50 7.6% 147,500
MCH 174.50 6.6% 257,500
HIO 31.20 7.4% 49,300
EVF 14.85 6.4% 20,887,700
RIC 5.20 5.8% 20,700
HDG 29.30 6.5% 7,759,300
SAC 15.50 12.9% 132,100
DC2 9.20 7.6% 29,900
CDR 6.40 10.9% 50,600
API 6.00 8.3% 2,293,000
ALV 8.30 8.4% 238,200
SDT 4.50 6.7% 103,800
HNG 4.47 6.5% 7,047,600
TS3 6.70 10.4% 53,400
DCT 0.70 14.3% 10,700
TLD 5.13 6.4% 354,100
HAG 14.60 6.5% 38,251,900
NHA 25.10 6.4% 1,552,300
SPI 2.60 7.7% 63,800
NHV 1.20 8.3% 112,200
BVG 2.20 9.1% 274,900
CIG 5.35 6.5% 669,700
SSN 1.40 7.1% 15,300
SDA 6.10 6.6% 246,300
PAC 35.50 6.5% 129,300
TTP 149.30 10.0% 30,000

Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
DBM 24.10 -7.5% 10,200
PVA 0.50 -20.0% 60,400
PVV 1.50 -6.7% 44,800
BQB 3.30 -9.1% 14,000
KSH 0.50 -20.0% 388,300
PSG 0.60 -33.3% 101,600
PIV 2.60 -11.5% 366,200
LGM 11.40 -16.7% 270,400
L12 4.30 -7.0% 12,500
LPT 9.30 -7.5% 43,100
HKB 0.60 -16.7% 10,100
TOP 1.20 -16.7% 108,200
HSI 1.40 -14.3% 35,800
LMH 1.00 -10.0% 1,756,200
CAN 41.80 -11.0% 10,700
PVH 0.70 -14.3% 31,000
PVR 0.90 -11.1% 552,800
MTL 7.70 -13.0% 82,400
MPT 0.60 -16.7% 172,000
ABR 13.05 -6.5% 14,500

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
KBC 30.80 1.0% 5,514,000
TXM 6.40 7.8% 252,200
VCI 49.20 0.9% 5,004,600
GGG 4.60 10.9% 88,700
SBA 33.60 2.1% 30,800
EVF 14.85 6.4% 20,887,700
BSQ 19.90 4.5% 22,600
ALV 8.30 8.4% 238,200
VLG 5.90 5.1% 59,200
TCL 37.15 0.8% 25,100
PET 25.50 1.6% 877,900
DHC 40.90 4.3% 1,720,400
HDC 30.75 4.6% 3,336,800
DIG 29.25 1.9% 18,538,300
CNG 32.55 1.7% 416,000

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
TTN 13.30 -2.3% 359,200
SD9 10.50 -4.8% 56,100
CAN 41.80 -11.0% 10,700
ILA 5.40 -1.9% 92,900
MTL 7.70 -13.0% 82,400
UDC 3.40 -2.9% 52,400

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo tuần

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
SJD 15.35 1.3% 163,700
DBC 33.40 6.0% 20,400,600
FUEVN100 17.50 0.5% 34,300
KOS 38.40 0.1% 303,400
APS 6.90 8.7% 2,128,900
IDJ 6.30 7.9% 5,203,100
VTK 63.70 13.0% 276,400
DL1 4.60 0.0% 449,800
MBS 31.80 5.7% 8,256,700
CST 25.20 4.4% 290,200
HPG 31.60 0.0% 28,640,900
LAS 21.70 -1.4% 1,190,500
MSN 75.50 4.1% 12,300,700
CTR 134.40 0.3% 499,000
TIG 15.00 2.0% 4,510,400
BAF 22.10 6.3% 4,011,200
HNXIndex 241.54 0.6% 107,577,344
GGG 4.60 10.9% 88,700
TNG 25.40 0.8% 4,336,800
ITD 11.60 0.9% 44,800
PIV 2.60 -11.5% 366,200
VTV 6.10 -1.6% 59,800
VIP 12.40 -2.0% 990,700
MSR 17.80 -3.4% 1,807,700
SGT 13.60 -0.4% 89,100
VLC 17.30 3.5% 745,600
CDR 6.40 10.9% 50,600
CTI 16.55 -0.9% 1,081,300
API 6.00 8.3% 2,293,000
CSV 64.30 -0.2% 580,200
GVR 33.35 2.4% 6,321,300
HNX30Index 533.02 0.5% 60,059,000
TS3 6.70 10.4% 53,400
KSQ 3.50 0.0% 791,200
TDG 4.10 2.4% 183,400
TLD 5.13 6.4% 354,100
SIP 90.20 -1.1% 216,400
HAG 14.60 6.5% 38,251,900
NHA 25.10 6.4% 1,552,300
DRC 33.40 -0.3% 1,869,200
VNB 12.80 -1.6% 151,400
FTS 46.10 0.3% 2,218,200
VCS 73.00 4.1% 711,200
HII 5.91 1.0% 182,700
BVG 2.20 9.1% 274,900
VN30F1M 1307.90 -0.1% 176,193
NLG 44.00 0.0% 3,150,000
CIG 5.35 6.5% 669,700
VNXAll 2104.85 0.5% 938,439,601
CMX 9.09 3.6% 2,293,700
KSV 33.90 4.1% 57,800
VNIndex 1273.11 0.3% 937,042,992
SAM 7.45 -2.0% 1,048,800
VDS 21.10 3.1% 1,434,500
VN30Index 1310.15 0.1% 309,091,269

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo tuần

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
TNA 5.22 -1.1% 74,100
CAG 9.30 -4.3% 40,500
TDN 10.80 -3.7% 607,200
AAV 5.10 -2.0% 2,959,500

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
SJD 15.35 1.3% 163,700
HAC 14.50 4.8% 60,800
DBC 33.40 6.0% 20,400,600
DBM 24.10 -7.5% 10,200
HTI 17.95 -0.6% 64,200
G20 0.50 0.0% 318,500
VE9 1.90 -5.3% 77,500
TAR 6.10 6.6% 4,624,000
BVB 12.60 1.6% 2,195,900
ICT 13.90 -3.6% 91,000
APS 6.90 8.7% 2,128,900
IDJ 6.30 7.9% 5,203,100
CTF 30.50 0.0% 300,000
EFI 1.70 0.0% 78,000
VTK 63.70 13.0% 276,400
TVT 16.70 0.6% 16,200
CLX 13.80 0.7% 665,000
HVT 68.50 0.3% 50,100
VFS 19.50 1.0% 2,067,100
C32 17.20 -0.9% 75,500
GDA 24.30 4.9% 346,500
PSB 5.50 -1.8% 200,400
HVA 6.00 5.0% 30,700
TXM 6.40 7.8% 252,200
NDT 6.20 -3.2% 23,700
PLX 37.95 -0.7% 2,725,400
MML 28.80 7.3% 57,500
MSN 75.50 4.1% 12,300,700
MLS 10.70 1.9% 30,600
HCC 10.90 0.0% 11,100
TIG 15.00 2.0% 4,510,400
HWS 16.30 1.2% 26,400
GGG 4.60 10.9% 88,700
SBA 33.60 2.1% 30,800
TCW 31.70 0.3% 51,500
VGG 40.50 2.7% 52,900
BRC 14.10 2.5% 19,500
MCH 174.50 6.6% 257,500
EVF 14.85 6.4% 20,887,700
APH 9.90 2.9% 4,584,800
SZG 32.00 0.0% 10,200
HDG 29.30 6.5% 7,759,300
CMF 223.00 3.6% 13,500
D11 11.50 2.6% 35,600
CNC 28.60 -0.3% 21,500
DTK 12.70 4.7% 20,300
SED 21.70 0.5% 80,600
SAC 15.50 12.9% 132,100
C92 3.60 0.0% 20,200
PVT 29.65 0.8% 8,387,600
LGM 11.40 -16.7% 270,400
PHP 22.10 0.5% 14,400
VIP 12.40 -2.0% 990,700
CTP 5.50 1.8% 1,076,200
MSR 17.80 -3.4% 1,807,700
LPT 9.30 -7.5% 43,100
PGN 6.40 -1.6% 36,300
TJC 16.30 0.6% 14,700
VLC 17.30 3.5% 745,600
CDR 6.40 10.9% 50,600
DRL 65.00 0.0% 10,500
TDS 23.40 4.3% 31,100
BSQ 19.90 4.5% 22,600
MPC 17.10 1.8% 241,800
API 6.00 8.3% 2,293,000
ALV 8.30 8.4% 238,200
VGT 15.60 0.0% 4,502,700
CMG 61.30 1.1% 2,849,800
L62 1.80 0.0% 44,800
HNG 4.47 6.5% 7,047,600
SWC 29.90 -0.3% 23,700
DDN 7.80 -1.3% 10,600
AAA 11.50 3.5% 10,322,000
EVE 14.15 0.0% 173,600
SHB 12.00 1.2% 67,025,200
KSQ 3.50 0.0% 791,200
TDG 4.10 2.4% 183,400
VLG 5.90 5.1% 59,200
SHE 9.00 0.0% 29,300
TLD 5.13 6.4% 354,100
NOS 1.00 0.0% 29,200
BWE 41.65 0.7% 694,900
ICN 40.80 0.5% 10,200
HAH 43.10 2.8% 6,187,800
HAG 14.60 6.5% 38,251,900
STK 30.00 -1.2% 197,300
TTA 8.01 0.2% 761,100
NHA 25.10 6.4% 1,552,300
CDN 31.80 0.9% 20,000
LMI 10.00 0.0% 34,000
BMC 18.20 0.5% 122,100
CBS 29.00 -2.1% 20,200
ACM 0.60 0.0% 1,196,500
THP 8.20 -2.4% 18,100
UNI 9.00 2.2% 33,600
CHP 33.20 0.6% 81,500
VCS 73.00 4.1% 711,200
BVG 2.20 9.1% 274,900
HU3 3.40 -5.9% 19,700
HSI 1.40 -14.3% 35,800
CIG 5.35 6.5% 669,700
TDN 10.80 -3.7% 607,200
WTC 12.10 -2.5% 16,100
VCA 9.21 0.1% 26,100
PDV 14.10 2.1% 283,800
GHC 29.60 0.3% 115,500
TTN 13.30 -2.3% 359,200
VEA 37.30 -1.1% 1,347,000
SCS 87.30 -0.8% 330,900
CMX 9.09 3.6% 2,293,700
SDA 6.10 6.6% 246,300
PAC 35.50 6.5% 129,300
ACV 99.00 1.1% 1,081,000
DHC 40.90 4.3% 1,720,400
LMH 1.00 -10.0% 1,756,200
AAV 5.10 -2.0% 2,959,500
KSV 33.90 4.1% 57,800
CAN 41.80 -11.0% 10,700
PBP 11.70 0.0% 24,200
BDT 11.40 0.0% 151,000
LDP 23.00 0.0% 115,700
ABC 12.00 0.0% 23,300
PVH 0.70 -14.3% 31,000
KMR 3.55 -0.6% 145,500
ITS 3.70 0.0% 26,500
PVR 0.90 -11.1% 552,800
TCT 21.40 2.1% 30,800
TTP 149.30 10.0% 30,000
GEE 30.70 -1.6% 66,500
DBT 12.45 -1.6% 23,700
ACG 40.20 -0.2% 38,700
AAT 4.82 -3.7% 499,500
GPC 3.80 -2.6% 342,200

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
ICF 6.40 3.1% 17,600
CVN 2.90 -3.4% 70,000
ABI 23.60 0.8% 11,400
DIC 1.20 0.0% 117,400
FUEVN100 17.50 0.5% 34,300
FUEDCMID 12.00 1.0% 10,200
TA9 13.80 -2.2% 38,100
PVG 8.60 0.0% 10,100
NHP 0.50 0.0% 53,800
BNA 10.50 -1.0% 21,800
NED 6.90 0.0% 32,300
QCG 15.50 -1.0% 454,700
PXT 3.90 -5.1% 32,700
SJC 4.30 0.0% 19,300
VHG 2.30 0.0% 334,500
PPI 0.50 0.0% 130,600
KPF 3.33 -0.9% 84,200
BMI 23.60 0.0% 25,700
NXT 9.70 1.0% 14,400
HTP 13.50 -0.7% 72,400
AGM 4.95 -0.2% 166,500
ATA 0.90 0.0% 24,000
HMC 11.75 0.0% 14,400
PXM 0.60 0.0% 10,800
SVD 2.68 3.0% 25,200
C47 6.17 -0.3% 29,900
BKG 4.22 0.7% 114,200
FID 2.40 0.0% 67,400

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đỉnh mọi thời đại (breakout)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
DBC 33.40 6.0% 20,400,600
FUEVN100 17.50 0.5% 34,300
VTK 63.70 13.0% 276,400
MBS 31.80 5.7% 8,256,700
DTK 12.70 4.7% 20,300
DCM 37.30 0.5% 4,962,000
VLG 5.90 5.1% 59,200
NHA 25.10 6.4% 1,552,300
VCS 73.00 4.1% 711,200
VNXAll 2104.85 0.5% 938,439,601
PAC 35.50 6.5% 129,300