Stock & Forex Signal

Accurate, Simple and Fast

Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!

Phân tích thị trường hàng ngày

realtime trade signals/ analytics from AI server

Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?

Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.

We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
Get it on Google Play


App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store

Crazy fast

It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận

Easy to use

Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng

It's safe

Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn

No ads!

Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức

Market alerts

We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch

Very accurate

You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác

DataFeed Documentation/ Tài liệu hướng dẫn

Desktop app/ Ứng dụng máy tính

First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'. Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường: The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.

Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây

Download/ Tải phần mềm

To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
Get it on Google Play

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App StoreUsers who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:

  • DataFeed Tool desktop version 2.19-1014. Please read DataFeed Tool license agreement in the package. Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng kèm theo DataFeed Tool.
  • MetaStockRefresher for MetaStock Professional Offline Mode
  • AmiBroker MetaStock data plugin 32-bit and 64-bit
  • Period_Converter_OptMOD indicator for MT4

    Please note that MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin and MT4 Period Converter indicator are third-party free software and all credit goes to their respective owners

    Xin lưu ý MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin và MT4 Period Converter indicator là các phần mềm miễn phí của bên thứ ba, không thuộc bản quyền của sqlite-crypt.com.

Dữ liệu tổng hợp

15-08-2022 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)

Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
DBC 28.60 6.5% 13,800,500
SEA 26.20 8.8% 114,200
VNF 20.80 8.2% 45,200
SID 12.00 6.7% 93,700
DGW 70.00 6.4% 1,292,500
RGC 25.70 7.4% 27,900
KPF 11.80 6.4% 51,100
DSC 26.50 12.1% 241,800
NXT 17.00 11.2% 48,400
CRE 17.75 6.2% 518,300
TNI 4.66 6.4% 600,200
HTP 40.30 8.7% 2,545,000
SHB 15.90 6.3% 46,250,900
AME 11.60 7.8% 17,900
HTN 37.75 6.5% 839,100
PSD 25.50 5.9% 44,000
BVS 23.90 7.5% 1,225,000

Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
EVS 24.70 -7.3% 598,600
IDP 150.00 -11.7% 11,400
UNI 15.70 -8.3% 17,900
VBC 27.90 -11.1% 18,300
DNL 27.00 -19.3% 10,300
PCE 28.00 -10.7% 27,300
VHD 17.90 -7.3% 15,900

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
DBC 28.60 6.5% 13,800,500
FUESSV50 19.01 3.6% 18,300
FUEVFVND 26.99 1.3% 2,663,300
MWG 65.00 3.1% 4,433,600
DCL 26.15 4.0% 94,700
KPF 11.80 6.4% 51,100
HTP 40.30 8.7% 2,545,000
AME 11.60 7.8% 17,900
FPT 88.90 2.7% 3,085,000

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
KLB 26.60 -2.6% 45,000
CCR 16.30 -3.1% 12,800
MED 22.50 -5.8% 13,100
DNP 24.70 -0.8% 15,800
DVP 51.40 -1.8% 54,200
IDP 150.00 -11.7% 11,400
VC3 44.10 -5.2% 415,000
DNL 27.00 -19.3% 10,300
PVO 9.30 -4.3% 34,800

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HDB 26.30 3.4% 4,823,100
VSA 27.50 1.5% 17,500
DBC 28.60 6.5% 13,800,500
KLB 26.60 -2.6% 45,000
BMP 67.20 0.3% 71,900
CVN 6.80 -1.5% 477,100
SCL 11.90 5.0% 45,800
NTP 44.00 2.7% 253,700
PVI 46.40 0.9% 109,100
VGI 34.60 4.6% 2,671,200
SBL 9.30 0.0% 15,600
CLX 20.00 1.5% 399,600
S99 10.30 -1.9% 373,500
PTL 6.50 2.2% 576,100
BTD 29.50 0.3% 19,800
HLC 15.30 2.0% 10,500
FIC 27.60 -0.7% 100,000
PIT 6.50 0.0% 18,800
CCR 16.30 -3.1% 12,800
FOX 70.60 -1.1% 97,900
SRT 6.00 -1.7% 15,600
MDC 11.30 3.5% 20,800
SEA 26.20 8.8% 114,200
PLX 42.10 0.4% 1,526,200
VNF 20.80 8.2% 45,200
BIC 30.45 1.5% 96,000
MLS 22.00 0.5% 20,100
VMG 5.30 0.0% 11,600
SID 12.00 6.7% 93,700
SMT 15.10 -0.7% 63,600
VNP 18.00 -3.3% 95,900
MED 22.50 -5.8% 13,100
EVS 24.70 -7.3% 598,600
BCE 9.99 -0.1% 243,000
TOT 11.70 -0.9% 11,300
ITD 12.25 0.0% 325,600
ILB 35.20 -0.9% 14,700
CSM 17.50 3.1% 55,100
TCR 4.90 0.2% 48,900
DGW 70.00 6.4% 1,292,500
HDG 54.50 5.0% 6,070,500
DCL 26.15 4.0% 94,700
TV4 18.80 1.6% 84,800
CNC 29.00 0.0% 11,100
NAB 14.90 2.0% 214,600
SED 20.50 -3.9% 13,600
L18 39.00 5.1% 112,900
KPF 11.80 6.4% 51,100
DSC 26.50 12.1% 241,800
VSE 8.10 -3.7% 26,400
NXT 17.00 11.2% 48,400
SGS 15.10 -0.7% 11,600
VID 7.21 0.1% 85,300
HTP 40.30 8.7% 2,545,000
CMG 67.20 4.6% 101,700
DVP 51.40 -1.8% 54,200
DGT 16.50 0.6% 451,800
SHB 15.90 6.3% 46,250,900
OCB 18.40 1.9% 2,830,500
IDP 150.00 -11.7% 11,400
AGM 30.50 0.0% 860,200
THT 12.70 1.6% 101,700
DXP 14.20 -1.4% 208,200
NBC 18.00 5.0% 614,100
DRC 29.80 1.3% 797,200
DTA 11.35 0.9% 78,100
PMB 16.00 1.2% 46,500
VC2 23.50 1.7% 537,300
UNI 15.70 -8.3% 17,900
VCS 80.00 3.5% 456,600
NHV 30.40 -5.3% 296,500
DXV 6.30 3.2% 34,900
SGI 24.00 -2.9% 51,300
TCL 42.10 0.4% 322,800
VBC 27.90 -11.1% 18,300
MVC 8.30 0.0% 50,800
TCI 11.30 2.7% 807,500
BVG 3.70 2.7% 245,600
PCE 28.00 -10.7% 27,300
PDC 8.90 4.5% 37,800
HTN 37.75 6.5% 839,100
TIP 29.45 -0.5% 221,000
PSD 25.50 5.9% 44,000
QNS 44.00 0.5% 451,600
BVS 23.90 7.5% 1,225,000
TC6 10.40 3.8% 381,000
C21 13.70 4.4% 13,300
POS 13.90 1.4% 19,300
FT1 51.60 0.2% 16,100
CET 5.60 0.0% 28,500
PGD 36.85 3.1% 39,800
VTP 64.40 4.2% 778,600
LDP 16.80 -1.2% 68,000
SFG 13.00 0.4% 14,000
VHD 17.90 -7.3% 15,900
TYA 14.80 1.0% 106,400
CSC 73.00 5.2% 141,400
PXL 10.10 2.0% 501,000
PCG 7.10 1.4% 55,400

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
ICF 3.20 -3.1% 10,400
MAC 9.50 -1.1% 16,000
THD 59.50 1.0% 47,400
SDT 5.00 -2.0% 11,500
VPH 9.00 0.4% 173,500
CRC 7.54 -0.4% 73,900
SSN 7.70 -1.3% 57,600
YEG 23.90 1.7% 51,500
NAG 12.50 -0.8% 11,700

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đáy mọi thời đại (breakdown)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
EVS 24.70 -7.3% 598,600