Stock & Forex Signal

Accurate, Simple and Fast

Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!

Phân tích thị trường hàng ngày

realtime trade signals/ analytics from AI server

Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?

Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.

We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
Get it on Google Play


App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store

Crazy fast

It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận

Easy to use

Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng

It's safe

Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn

No ads!

Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức

Market alerts

We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch

Very accurate

You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác

DataFeed Documentation/ Tài liệu hướng dẫn

Desktop app/ Ứng dụng máy tính

First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'. Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường: The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.

Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây

Download/ Tải phần mềm

To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
Get it on Google Play

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App StoreUsers who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:

  • DataFeed Tool desktop version 2.19-1014. Please read DataFeed Tool license agreement in the package. Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng kèm theo DataFeed Tool.
  • MetaStockRefresher for MetaStock Professional Offline Mode
  • AmiBroker MetaStock data plugin 32-bit and 64-bit
  • Period_Converter_OptMOD indicator for MT4

    Please note that MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin and MT4 Period Converter indicator are third-party free software and all credit goes to their respective owners

    Xin lưu ý MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin và MT4 Period Converter indicator là các phần mềm miễn phí của bên thứ ba, không thuộc bản quyền của sqlite-crypt.com.

Dữ liệu tổng hợp

08-02-2023 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)

Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
VKC 1.70 5.9% 103,200
TSC 3.74 6.4% 2,708,700
HLC 10.80 8.3% 25,400
VFS 28.60 11.5% 143,200
HVA 4.50 8.9% 48,700
MDC 13.60 8.8% 205,100
CST 22.50 9.8% 808,300
CT6 9.20 13.0% 16,600
CIP 3.10 12.9% 123,300
NKG 14.00 6.1% 11,111,300
DCL 28.10 6.4% 387,600
FIT 4.35 6.4% 2,382,300
TVD 14.80 8.8% 1,507,300
THT 12.60 6.3% 164,600
TNT 3.94 6.3% 385,500
BSG 11.80 6.8% 15,100
NBC 11.20 8.9% 593,600
STH 6.00 10.0% 69,800
TDN 10.80 7.4% 210,000
PSH 6.07 6.4% 2,322,800
PDV 11.50 7.8% 22,300
APP 5.20 11.5% 155,300
TC6 8.10 8.6% 1,105,800
HSG 14.45 6.2% 14,944,500
ST8 12.80 6.3% 933,600
BDT 30.40 12.5% 15,700
MTG 9.20 9.8% 65,400

Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
SHI 14.30 -6.6% 1,239,100
HHG 1.50 -6.7% 257,200
VMG 4.00 -15.0% 14,200
DHM 11.00 -7.3% 90,600
ANT 7.80 -10.3% 85,100
CTP 3.50 -8.6% 22,900
MCG 2.31 -7.4% 150,800
SDT 2.90 -6.9% 40,400
TCT 31.75 -7.4% 175,400

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
ILB 33.25 0.8% 10,700
APP 5.20 11.5% 155,300
ST8 12.80 6.3% 933,600

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
CLX 12.90 -0.8% 102,200
PLX 37.20 -4.8% 730,100
JVC 3.12 -1.0% 394,900
MWG 44.50 -2.7% 1,647,000
ANT 7.80 -10.3% 85,100
PGB 17.80 -4.5% 51,500
PDR 12.35 -3.6% 8,087,000
LSS 7.30 -2.7% 269,000
HII 4.21 -2.1% 234,600
CIG 3.60 -1.1% 38,100
BVS 18.30 -2.7% 32,300
FUEIP100 7.52 -0.4% 49,100
NHH 14.70 -2.7% 148,000
VHC 65.40 -2.4% 658,800
STB 25.00 -3.0% 28,192,600
VIC 54.40 -1.1% 2,145,800
TCT 31.75 -7.4% 175,400

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
SLS 146.00 -0.3% 16,600
GDT 28.50 1.8% 35,500
PGS 26.60 2.3% 134,500
GIC 13.50 0.0% 21,000
TSC 3.74 6.4% 2,708,700
PTL 4.35 -6.2% 1,049,400
DL1 3.70 -5.4% 1,435,300
HLC 10.80 8.3% 25,400
VHM 46.60 -0.4% 4,744,700
FRC 25.00 0.0% 14,000
GTA 11.90 -0.4% 16,200
LBM 41.20 -2.8% 70,300
LM8 10.10 -1.0% 12,200
PSB 6.40 -1.6% 13,000
BCA 4.80 4.2% 69,200
DVM 13.50 0.7% 178,800
HVA 4.50 8.9% 48,700
PPP 13.90 0.7% 17,300
MDC 13.60 8.8% 205,100
NDT 7.90 1.3% 32,400
CST 22.50 9.8% 808,300
CT6 9.20 13.0% 16,600
VNF 9.00 0.0% 34,900
MML 35.00 0.0% 31,400
ONE 6.00 -3.3% 19,700
VMG 4.00 -15.0% 14,200
SGR 13.50 0.0% 36,400
CIP 3.10 12.9% 123,300
ACC 13.40 0.7% 201,600
AAM 11.20 0.0% 19,400
PGV 19.20 4.2% 40,700
DCL 28.10 6.4% 387,600
CAG 8.00 1.2% 28,400
ANT 7.80 -10.3% 85,100
DS3 4.60 -2.2% 1,013,700
SIG 6.00 0.0% 24,500
RDP 6.87 5.4% 46,300
DQC 18.75 1.3% 81,300
AMD 1.34 0.0% 2,776,900
CTP 3.50 -8.6% 22,900
VMD 19.10 -1.0% 31,200
YBM 5.69 -0.7% 93,300
TVD 14.80 8.8% 1,507,300
DVP 47.80 -0.2% 37,400
VSC 30.10 1.2% 415,400
SGN 66.50 -0.2% 10,100
THT 12.60 6.3% 164,600
NBC 11.20 8.9% 593,600
HII 4.21 -2.1% 234,600
SRF 10.50 -1.9% 15,600
STH 6.00 10.0% 69,800
TDN 10.80 7.4% 210,000
PSH 6.07 6.4% 2,322,800
APP 5.20 11.5% 155,300
VEA 40.00 -1.0% 539,900
TC6 8.10 8.6% 1,105,800
SJS 46.80 2.5% 149,300
VNA 31.60 5.1% 61,100
ST8 12.80 6.3% 933,600
SVT 11.45 0.0% 19,300
LMH 5.70 3.5% 1,279,800
AAV 4.70 0.0% 828,600
PGD 30.50 0.7% 15,100
TCT 31.75 -7.4% 175,400
GCB 16.10 -6.2% 21,000
MTG 9.20 9.8% 65,400

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
KLB 11.90 0.8% 21,800
PVL 2.90 3.4% 192,200
HID 3.10 1.9% 48,500
FUEVFVND 23.11 -1.0% 656,000
PVI 49.90 -0.4% 12,200
S99 7.70 -1.3% 37,400
DBD 41.60 -0.5% 16,400
BNA 12.00 0.8% 18,600
VHE 3.10 -3.2% 35,400
TV2 23.10 -0.6% 23,200
THD 40.00 0.0% 20,100
MCM 38.00 0.0% 11,200
EVG 3.60 1.1% 413,100
KPF 11.20 -3.6% 49,400
DSC 23.00 -0.4% 83,800
BFC 16.65 0.6% 21,100
OCH 7.30 -1.4% 17,800
TDM 36.40 0.3% 11,200
EIN 2.90 0.0% 24,100
EVE 13.90 0.7% 25,300
DGT 7.80 0.0% 14,600
LHC 49.00 -2.4% 11,200
PTC 5.16 0.6% 28,500
HMC 10.40 -1.0% 12,000
FUESSVFL 15.30 -0.7% 27,500
TCI 7.70 0.0% 98,700
TVB 3.99 1.3% 159,400
ADS 10.70 -0.9% 61,600
SVD 2.96 -1.4% 21,000
BVS 18.30 -2.7% 32,300
SSN 3.40 0.0% 17,800
C47 7.70 -1.0% 48,600
DHC 36.95 0.7% 49,800
YEG 9.50 2.1% 20,700
TLG 51.20 -1.0% 43,500
BKG 3.81 -0.5% 36,900
FTM 1.60 0.0% 79,100
TSB 38.50 -1.6% 10,500
FID 1.80 0.0% 59,300

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đáy mọi thời đại (breakdown)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
VMG 4.00 -15.0% 14,200
CRE 8.14 -0.7% 173,700