Stock & Forex Signal

Accurate, Simple and Fast

Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!

Phân tích thị trường hàng ngày

realtime trade signals/ analytics from AI server

Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?

Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.

We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
Get it on Google Play


App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store

Crazy fast

It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận

Easy to use

Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng

It's safe

Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn

No ads!

Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức

Market alerts

We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch

Very accurate

You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác

DataFeed Documentation/ Tài liệu hướng dẫn

Desktop app/ Ứng dụng máy tính

First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'. Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường: The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.

Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây

Download/ Tải phần mềm

To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
Get it on Google Play

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App StoreUsers who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:

  • DataFeed Tool desktop version 2.19-1014. Please read DataFeed Tool license agreement in the package. Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng kèm theo DataFeed Tool.
  • MetaStockRefresher for MetaStock Professional Offline Mode
  • AmiBroker MetaStock data plugin 32-bit and 64-bit
  • Period_Converter_OptMOD indicator for MT4

    Please note that MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin and MT4 Period Converter indicator are third-party free software and all credit goes to their respective owners

    Xin lưu ý MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin và MT4 Period Converter indicator là các phần mềm miễn phí của bên thứ ba, không thuộc bản quyền của sqlite-crypt.com.

Dữ liệu tổng hợp

20-03-2023 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)

Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HAC 7.20 23.6% 45,300
KVC 1.40 7.1% 299,400
PCH 5.50 7.3% 11,900
BOT 2.70 7.4% 2,451,900
PRC 68.80 9.0% 35,200
KDM 13.40 9.0% 52,700
NBP 13.80 5.8% 51,100
VMD 25.25 6.5% 32,400
SDT 3.20 6.3% 61,600
ST8 22.35 6.3% 308,200
TMT 18.05 6.4% 21,300

Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
PVL 1.80 -11.1% 805,200
HVA 3.50 -8.6% 19,100
BVL 10.00 -16.0% 25,300
PVP 10.50 -6.7% 434,000
TNG 16.70 -6.6% 3,315,900
QHW 24.20 -7.4% 25,800
PXT 2.90 -6.9% 18,500
DIH 26.00 -6.9% 11,500
DS3 4.80 -8.3% 27,400
PVB 12.70 -7.9% 330,700
DAH 4.40 -7.5% 667,300
DGT 7.20 -8.3% 36,500
TKC 2.10 -9.5% 61,300
PFL 2.30 -13.0% 509,100
PVD 19.55 -6.4% 6,616,500
PDC 4.30 -11.6% 13,200
ICG 4.60 -8.7% 15,700
PSH 5.60 -6.8% 1,312,600
VRC 8.12 -7.1% 24,300
YEG 9.86 -7.5% 160,400
FTM 1.40 -7.1% 65,000
DIG 11.70 -6.4% 10,261,400

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
PCH 5.50 7.3% 11,900
PRC 68.80 9.0% 35,200
KDM 13.40 9.0% 52,700
DCM 24.60 2.4% 3,692,700

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
VE9 1.60 -6.3% 12,200
KOS 37.50 -0.8% 378,300
SCL 10.90 -2.8% 31,100
TVN 5.20 -1.9% 99,100
VHM 42.55 -1.9% 2,167,400
E1VFVN30 17.40 -2.3% 1,076,500
VFS 22.90 -4.8% 110,500
PBC 12.80 -0.8% 23,500
HVH 5.42 -1.5% 165,200
BAF 19.70 -2.0% 1,098,100
SKG 14.25 -3.9% 188,400
NAF 10.15 -1.5% 82,900
NKG 15.15 -3.6% 9,606,600
DS3 4.80 -8.3% 27,400
OCH 7.20 -4.2% 63,400
DAH 4.40 -7.5% 667,300
BCM 81.60 -1.0% 93,900
DGT 7.20 -8.3% 36,500
TNT 3.71 -3.2% 75,600
HHP 8.19 -2.0% 319,700
VIG 5.10 -2.0% 172,800
PDC 4.30 -11.6% 13,200
TTN 9.20 -4.3% 34,900
YEG 9.86 -7.5% 160,400
EIB 18.75 -4.3% 2,474,900

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HAC 7.20 23.6% 45,300
VSH 38.50 -1.3% 97,700
PV2 2.00 -5.0% 90,900
TKG 13.50 0.0% 117,000
DBD 40.30 -0.5% 187,300
THI 28.00 0.0% 1,041,500
BVL 10.00 -16.0% 25,300
PVP 10.50 -6.7% 434,000
HHG 1.20 0.0% 547,600
SCI 8.70 -1.1% 64,100
SGR 16.20 0.3% 96,800
PTV 4.10 -4.9% 48,800
DC4 6.58 -0.2% 45,500
GLT 22.80 -3.9% 10,900
VTA 4.30 -2.3% 44,800
QHW 24.20 -7.4% 25,800
HND 14.20 1.4% 50,000
BOT 2.70 7.4% 2,451,900
PRC 68.80 9.0% 35,200
VHG 2.40 4.2% 3,794,600
CTP 3.30 -3.0% 12,100
BTN 3.90 5.1% 23,200
NBP 13.80 5.8% 51,100
VMD 25.25 6.5% 32,400
VTZ 8.40 0.0% 10,900
SD6 2.90 -3.4% 56,100
VGV 15.40 -0.6% 53,300
DAH 4.40 -7.5% 667,300
SD3 3.70 2.7% 11,300
CII 14.30 1.4% 9,067,900
VLG 3.00 -3.3% 44,400
CDN 27.80 -1.4% 17,400
HHP 8.19 -2.0% 319,700
ITA 3.84 -5.2% 4,795,900
PFL 2.30 -13.0% 509,100
BVG 2.00 0.0% 107,400
D2D 23.00 -2.2% 157,200
DVN 17.30 2.3% 63,100
GHC 26.60 -0.8% 52,400
TV6 2.50 0.0% 34,400
VPD 28.70 2.4% 146,300
INN 38.00 -2.4% 12,500
FUESSV30 12.51 -4.7% 59,400
DBT 11.30 3.1% 26,000

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
SJD 15.30 -0.3% 12,500
BMP 57.40 0.0% 32,300
PHC 5.65 -2.1% 16,000
HDA 4.80 -2.1% 10,200
TDC 9.36 -1.5% 153,600
TNA 5.90 -1.7% 13,900
HD6 13.50 0.7% 11,000
MIG 14.85 -1.0% 204,800
PLP 4.40 0.0% 13,900
PSB 5.00 -2.0% 14,400
FUEKIV30 6.65 -2.0% 54,300
LGL 3.20 -1.9% 31,300
PVG 7.60 -1.3% 20,000
ACC 14.00 -0.7% 42,500
HDG 29.10 -2.7% 316,900
KPF 9.33 -2.8% 53,100
DSC 21.40 -0.9% 13,300
MSH 32.80 -1.1% 10,400
CKG 22.55 -0.7% 40,500
TDG 3.50 -1.4% 22,500
TLD 3.10 -1.6% 28,300
SIP 77.50 -0.8% 12,900
BWE 44.00 -0.9% 12,700
TNT 3.71 -3.2% 75,600
PTC 4.83 -0.8% 12,500
NBC 10.60 -0.9% 89,100
FUESSVFL 14.92 -1.6% 41,900
HSL 5.50 0.0% 28,200
TIP 16.20 -0.6% 11,700
FUEIP100 7.18 -2.4% 10,900
TC6 8.30 -2.4% 112,500
NTL 16.50 -1.5% 84,900
BKG 3.65 -1.4% 17,200
SRA 3.30 0.0% 89,600

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đáy mọi thời đại (breakdown)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
BVL 10.00 -16.0% 25,300
TTA 8.20 -5.6% 123,600
MST 3.90 -2.6% 516,700
TCT 27.65 -2.9% 31,700
HPX 4.07 -2.2% 2,875,700