DataFeed Blog

Xin lỗi các bạn, mình viết tiêu đề "nổ" như trên cho vui thôi, chứ bài viết này chỉ đề cập đến việc một con sóng chứng khoán hình thành, tạo đỉnh và thoái trào như thế nào. Việc phân tích một công ty hình thành, phát triển rồi biến mất hay thăng hoa là quá vĩ mô, ngoài khả năng của mình, xin dành lạ...